Как да стана медиатор или как да променя живота си и този на другите?

blank
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Щом сте тук значи сте на крачка да промените не само своя, но и живота на другите. 

 Дали чрез преквалификация или като умение, което ще придобиете за да надградите професионалният си път сме сигурни, че новите знания, които ще бъдат част от Вас ще са ви от полза в живота ви за напред.

Какво представлява процедурата по медиация? 

 Медиацията е процедура, чрез която можем по извънсъдебен начин да разрешим възникнал спор. Той може да е в различни области, това позволява на медиацията да има отделни направления – семейна медиация, търговска, публична, в здравеопазването, в организацията и в публичният сектор.

По същество медиацията се състои от преговори, подпомагани от неутрална трета страна. За разлика от арбитража, медиацията не включва вземане на решения от посредника.

Кое прави медиацията предпочитан начин за разрешаване на конфликти? 

  • Поверителността -Освен в изрично предвидените в закона случаи информацията споделена по време на процедурата е поверителна.
  • Финансово по-изгодна– Процесът на медиация е по-евтин и процедурно опростен от официалния съдебен процес. Разходите са значително по-малко от съдебните разходи и адвокатските такси.
  • Стига се до решение и подписване на спогодба много по-бързо – Съдебните дела може да отнемат години, за да доведат до съдебно решение, а медиацията може да отнеме само няколко часа или сесии.
  • Спорещите страни вземат взаимно изгодно решение -Страните в медиацията, а не съдия решават изхода от спора.

Кога е подходяща медиацията?

За да може процесът на медиация да функционира ефективно, страните трябва да общуват открито и честно.

Случаят обикновено е подходящ за медиация, когато отношенията са обтегнати, но трябва да продължат. Лошата комуникация често е очевидна и е необходима квалифицирана неутрална трета страна за улесни преговорите. Намесата на посредник вероятно ще промени динамиката на взаимодействието на спорещите. Тук страните често са заинтересовани да запазят контрола върху резултата.

Медиацията е подходящ начин за разрешаване на спорове и когато страните срещат трудности при разрешаването на конфликта поради липса на умения. Тя може да помогне чрез изясняване на проблема, желаната развръзка и чрез осигуряване на неутрална, сигурна среда.

 Медиаторите са обучени да се справят с емоционалните бариери, които пречат за изясняване на произхода на конфликта, проблемите на погрешното възприятие или лошата комуникация.

Ако страните постигнат консенсус се подписва спогодба помежду им.

blank

А каква е ролята на медиатора?

 Медиаторът от своя страна е лицето, което посредничи между страните имащи конфликт помежду си– той помага да се уреди спор или да се създаде споразумение. Той е безпристрастен и е страна ръководеща комуникацията между останалите участници в спора.

Медиаторът подпомага и насочва страните към тяхното собствено решение. Той не решава конфликта, но помага на участниците да се разберат и да се съсредоточат върху важните въпроси, необходими за постигане на консенсус. Всичко станало известно по време на процедурата е строго поверително и няма право да бъде разгласявано от негова страна. Той няма право да бъде разпитван като свидетел, освен в предвидените от закона случаи.

За да станете медиатор трябва да притежавате отлични умения за комуникация и слушане. Способност за изграждане на доверие и за справяне с предизвикателни ситуации. Вие трябва да можете да овладявате променящите се настроения на участниците и да управлявате процеса и техните емоции така, че те да не попречат при постигането на споразумение.

За да можете да практикувате като медиатор е нужно:

  • Да сте преминали сертифициращо обучение за медиатори

При него в рамките на 60 академични часа получавате нужните умения и знания да ръководите преговори професионално, да изградите база от знания и умения за разрешаване на конфликтни ситуации, да се справяте с проблемни поведения на участниците в спора.

При успешно полагане на писмени тестове, практически изпит и интервю, получавате удостоверение, което Ви дава право да се впишете в Единния регистър на медиаторите към Министъра на правосъдието.

  • Да сте вписани в единият регистър на медиаторите

Нормативно процедурата по медиация е уредена в Закона за медиация.

Ако проявявате интерес към тази професия набираща все по-голяма популярност може да разгледате предстоящите ни обучения : 

Сертифициращо обучение за медиатори

Семейна медиация- специализирано обучение

Медиация в образованието

Може да се свържете с нас за информация за предстоящи обучения на 0700 1 57 58 и на office@itera.bg.