Как протича процедурата по медиация?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Щом четете това сме сигурни, че знаете, колко преимущества има процедурата по медиация пред останалите начини за извънсъдебно разрешаване на спорове. Много съдебни дела също приключват със спогодба благодарение на успешно проведена медиация и постигнат консенсус между страните.

До началото може да се стигне по два начина:

  • Ако се провежда съдебно дело и съдията напъти към процедура по медиация: Ако страните са съгласни да опитат да разрешат спора си с медиация, съобразно преценката на съдията може да бъде отложено съдебното заседание или делото да бъде спряно. След приключване на процедурата, ако се е постигнало съгласие се подписва споразумение, което се одобрява от съдията. В случаите в които медиацията протича в рамките на съдебен процес, при постигнато споразумение то задължително подлежи на контрол и одобрение от съда.
  • Медиацията може да бъде започната и по инициатива на спорещите страни, като за това не е нужно те да са в съдебен процес.

Когато сте се спрели на този начин на решаване на конфликта с отсрещната страна, първо трябва да откриете специалист, който работи в подходящата насока. Ние от Итера осъществяваме медиация при търговски и семейни спорове, медиация в образованието, здравеопазването, организацията и публичният сектор. Възможно е процедурата да бъде проведена и в условия на ко-медиация, при нея медиаторите са двама, ако страните са пожелали това или спецификата на казуса изисква по-широка компетентност.

След като сте избрали вашият специалист или център по медиация, координатора или самият медиатор се свързват с другата страна, за да я поканят за участие в процедурата по медиация.
Знаете ли, че ние от Итера имаме важно правило – в случаите когато двете страни заедно заявят участие в процедура, заплащат само 50% от административната такса. Това е така, защото подкрепяме и насърчавме първата стъпка към споразумението, а именно общото им решение да седнат на масата за преговори.

При постигане на съгласие за започване на процедурата по медиация, се организира първата обща среща.

Какво се случва на първата среща между страните и медиатора?

 Ако предварително не е подписано споразумение за медиация, това може да стане в началото на първата обща среща.

Медиатора се представя и маркира важните моменти в процедурата, както и етапите през които се преминава. Начина на протичане и принципите на медиацията. Така всяка страна се запознава с основната структура на цялата процедура. 

 След това се преминава към представяне на страните и тяхната гледна точка за всички важни факти относно спора. Медиатора няма право да разгласява информация получена във връзка със съответният спор. Той не може да бъде разпитван като свидетел във връзка с доверени от участниците обстоятелства, освен в предвидените от закона изключения:

  • по съображения за нуждите на наказателния процес или свързани със защитата на обществения ред.
  • когато трябва да се осигури закрилата на интересите на деца или да се предотврати посегателство над физическата или психическата неприкосновеност на определено лице.

 Тук може и да ви изненадаме, но Медиаторът НЕ предлага готови решения по спора, а помага на двете страни да стигнат сами до най- добрите решения в тяхната ситуация. Той е безпристрастен към страните и неутрален към изхода на спора. Неговата основна задача е да създаде защитена среда за подобряване на общуването между страните, да спомогне за преодоляването на често срещаните бариери в комуникацията и да насочи енергията на конфликта в конструктивна посока, която да помогне на участниците да получат друго разбиране за думите или действията си.

Обичайно, след всяка среща страните се уговарят за дата и час на следващата такава. Могат да се провеждат и индивидуални срещи на медиатора с всеки от участниците, при необходимост.

Процедурата по медиация е сравнително бърз извънсъдебен способ за разрешаване на спорове. В зависимост от сложността на ситуацията, може да са необходими само няколко срещи до намирането на решение.

 След като страните са уточнили важните за тях аспекти, медиатора им помага да стигнат до възможните решения и всяко от тях бива детайлно обсъдено. При постигане на консенсус се уточнява и финалния вариант на споразумението, което може да бъде устно, писмено и с нотариална заверка на подписа.