Кръгла маса на тема: „Приложение на медиацията в различните обществени сфери“ се проведе във Варна

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Кръгла маса на тема: „Приложение на медиацията в различните обществени сфери“ се проведе във Варна

Лиляна Савова:

„Когато всички институции работят заедно, успехът е неизбежен“

Кръгла маса на тема: „Приложение на медиацията в различните обществени сфери“ се проведе в Зала 1 на Икономически университет- Варна.

Тя се организира от Камара на медиаторите в България, Окръжен съд-Варна, Икономически университет-Варна и Институт „Итера”

Форумът бе открит от Доц. д-р Андрияна Андреева– ръководител катедра „Правни науки“ в Икономически университет- Варна.

„Медиацията търси и намира своето място в съвременното ни общество, въпреки че то е консервативно и трудно приема новото. Имаме да извървяваме дълъг път, но нещата се случват когато се работи мотивирано и с добри партньори.”

Тя сподели с присъстващите проектите, които заедно с Институт „Итера” са реализирани от подписването на Меморандума за сътрудничество между двете институции.
Лиляна Савова, председател на УС на Камарата на медиаторите в България и Председател на Институт „Итера”, като организатор на събитието поздрави присъстващите и сподели своето удовлетворение от съвместната работа с Икономическия университет и Окръжен съд-Варна за популяризирането на медиацията. Подчерта и добрата съвместна работа с РУО-Варна и Община Варна, Дирекция „Превенции”.

„В началото скептиците бяха много. Днес вълната, която заразява все повече хора, може само да ни радва. А Варна е пример за това как, когато всички институции работят заедно, успехът е неизбежен.”

Председателят на Окръжен съд-Варна съдия Марин Маринов заяви:

„Уважаеми колеги и приятели, радвам се че сме тук заедно на Кръглата маса, с целия символизъм на това понятие. Три години синхронизираме действията си в една посока и днес можем без излишна скромност да се поздравим с този успех. Заедно успяхме да утвърдим модел, който вече е пример за страната. Центровете за медиация към съда преди три години бяха два- София и Варна. Днес вече са осем. Предстои откриването на още пет. Благодаря на Лиляна Савова за неуморната работа. За това, че създаде и Камара на медиаторите, където с обединени усилия да се намира пътя. Благодаря и на г-жа Андреева, че заедно с г-жа Савова се фокусират върху работата с младите хора. Благодаря и на г-жа Генова от РУО- Варна, които са традиционни партньори. Медиацията трябва да излезе извън съда и посоката, в която се работи е правилната. Трябва да садим и поливаме, за да има бъдеще. Опитните хора са ценни с тяхната рутина, но ентусиазмът на младите е това, което движи света напред. Ние не търсим ефектност, а ефективност в работата си и това вече дава плодове.”

На кръглата маса бяха представени няколко доклада.

Лиляна Савова представи доклад на тема „Въвеждане на медиацията в различните обществени сфери. Проекти на Институт „Итера”.

Деспина Георгиева– Съдия в Окръжен съд- Варна представи Доклад на тема „Приложение на медиацията в съдебната система. Съдебни центрове за медиация. Препращане към медиация от страна на съда.” Съдия Георгиева упомена поименно всички съдии, които работят в тази посока и най-активно препращат към медиация.

Венета Иванова- Психолог- психотерапевт, Член на УС на Камара на медиаторите в България и Обучител по медиация в Институт „Итера“ представи Доклад на тема „Психофизиология на конфликта. Необходимост от прилагане на специализираните умения и знания на медиатора, свързани с конфликта в различните обществени сфери.”
„Мирът не е нещо, което се случва случайно. Мирът е усилие на много хора от различни сфери. Колкото повече са тези хора, толкова ще е по-добра обществената среда.”, каза Венета Иванова

Гл. ас д-р Диана Димитрова– Икономически университет- Варна, катедра „Правни науки“ представи доклада „Приложение на медиацията в международните бизнес отношения.”

Йорданка Христова– Старши експерт по организация на средното образование в РУО- Варна и Медиатор представи Доклад на тема: „Приложение на медиацията в началното, основното и гимназиално образование.”
Тя сподели как Регионалното управление на образованието- Варна, съвместно с Институт Итера, гр. Варна организират различни дейности, в съответствие с подписания Меморандум за съвместна дейност за включване на образователните институции по прилагане на методите за медиация. Конкретно с дейности по медиацията са обхванати около 38 %. от училищата. Предстои да бъдат обхванати и детските градини.

По предложение на Институт „Итера“, в гр. Варна са се организирали и обучения на ученици от варненските училища, след което същите са участвали в състезание по прилагане на методите на медиацията. Предстои през учебната 2019/2020 година да се заложат дейности за сформиране на клубове по медиация в училищата за разрешаване на конфликти от ученици, подпомогнати от РУО-Варна, Институт Итера, гр. Варна и ръководството на съответното училище.
„Ключовият принос на образователната система и връзката й с икономическата и правосъдната системи е, че образованието поставя основата и затова именно в него е най-подходящо и навременно да се работи, целенасочено и в реални ситуации, за формирането на култура за мирно разрешаване на споровете, конструктивен диалог при разрешаване на проблемите, а различията се приемат.”, завърши Христова.

Форумът продължи с дискусия върху поставените в докладите въпроси. Изказваха се присъстващите представители на бизнес средите, на адвокатите, на неправителствените организации.

Дискусията беше оживена и това даде увереността за нови инициативи в областта на медиацията за създаването на по-добра обществена среда.
Лиляна Савова, като модератор на събитието, благодари на всички за активното им участие и закри форума.