На 04.11.2020 г. ще се проведе трета поредна кръгла маса „Медиацията в различните обществени сфери“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

На 04.11.2020 г. от 10 ч. в зала 1 на ИУ ще се проведе трета поредна кръгла маса „Медиацията в различните обществени сфери“.

Кръглата маса се организира от Камара на медиаторите в България, Икономически университет- Варна, Институт „Итера“ и Университетски център по медиация.

Идеята на научния форум е да даде поле за дебати, дискусии и изнасяне на научни разработки и практически становища свързани с медиацията в три от значимите обществени сфери- образование, здравеопазване и съдебна система. Засягат се актуални проблеми на медиацията, които ще бъдат обект на обсъждане и предложения към компетентните институции с цел  разширяване приложното поле на медиацията и по-голяма ефективност.

Събитието събира под един покрив представители на държавната и местната власт, представители на съдебните институции, Варненска адвокатска колегия, университетската общност, представители от основното и средното образование, неправителствените организации и бизнес организации, медиатори, експерти по преговори и управление на конфликти и др.

Организаторите на кръглата маса създават този форум с цел той да се превърне в поле за добри идеи, научни дебати и обмяна на практически опит в областта на медиацията.

Участието във форума може да е присъствено или дистанционно, като на участниците ще бъде предоставена възможност за различни формати на представяне, дискутиране и споделяне на опит и експертиза.

Линкът за видеоконферентна връзка, ще бъде изпратен своевременно на всички лица, заявили участие.

Необходима предварителна регистрация на сайта на Институт „Итера“: itera.bg. Местата са ограничени. При изчерпване на местата, формата за регистрация ще бъде спряна.

Такса за участие не се дължи.

В края на форума ще бъде изготвен анализ на база изнесените доклади и обсъжданията. Той ще бъде изпратен до институциите, свързани с обществените сфери, в които медиацията  се прилага: Министерство на правосъдието; Министерство на образованието; Регионални управления на образованието;  Омбудсман на РБългария; Община Варна; Областна администрация- Варна; Адвокатски колегии. Съдилища- районни, окръжни и апелативни, към които има създадени центрове по медиация. Медиатори,  организации, обединяващи медиатори; организации, обучаващи медиатори. Неправителствени организации, реализиращи проекти в областта на медиацията. Университети, училища и др.