Сборникът с доклади от национална кръгла маса „Медиацията в различните обществени сфери“ е вписан в националния референтен списък на НАЦИД

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Здравейте приятели на медиацията, На 04.11.2020 г. проведохме Национална кръгла маса „Медиацията в различни обществени сфери. Събитието е традиционно и се организира от Камара на медиаторите в България, Институт „Итера“ и Център по медиация към Икономически университет- Варна. Сборникът с доклади от  национална кръгла маса „Медиацията в различните обществени сфери“ е вписан в националния референтен списък на НАЦИД под ID № 4174: Медиацията в различни обществени сфери = The Mediation in the Differentpublic Spheres: cборник с доклади от национална кръгла маса, 4 ноем. 2020 г. – Варна: Наука и икономика, 2020.

Сборникът можете да изтеглите тук: https://ue-varna.bg/uploads/filemanager/303/publishing-complex/2020/Mediation-various-public-area-2020.pdf