Медиацията като естествена първа стъпка преди съдебен процес, предлагат в Европейския парламент

blank
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

„Да бъде ли медиацията задължителна или не?” е дебат, който разпалва страстите в Европа в последните години. Пред Правната комисия на Европейския парламент беше представен важен доклад с предложения за промени в Директива 2008/52/ЕО за медиацията по граждански и търговски въпроси, които най-после да помирят различните гледни точки в този дебат.

Обосновката

„Доброто управление понякога означава да бъдат направени задължителни добрите навици, чиято ценност хората осъзнават, но не прилагат на практика.”

Овидий

Затова законите правят задължително слагането на каски при моторите и на колани в автомобилите.

Извънредно интересна статистика за донорството на органи показва, че над 100% от хората в Австрия са съгласни да дарят органите си след смъртта си, докато в Германия – това са само 12%? Обяснението?

Във формуляра за съгласие. В Германия е необходимо да се подпишеш, за да изразиш изрично съгласие, в Австрия е необходимо да се подпишеш само, ако не си съгласен.

По същия начин медиацията, която помага да си решиш спора за 4 часа вместо за 4 години, за минимален процент от разходите, които иначе биха отишли за съдебен процес, лесно би станала най-масово прилагания подход да си разрешиш спора – когато бъде включена като естествена стъпка преди избора на съдебен процес.

Примера на Италия

Именно това се случи в Италия. Медиацията беше интегрирана като първа стъпка преди започването на съдебен процес. Спорещите страни се срещаха с медиатор преди да започнат съдебно дело, за да опитат да разрешат спора си с медиация. Ако им се стори, че има сериозен шанс да се договорят, остават и продължават с процедурата по медиация. Ако преценят, че в конкретния случай, е по-добре да продължат в съда, свободно и без допълнителни разходи, си тръгват от медиацията и влизат в съда.

Този модел на медиация като „естествена първа стъпка”, която страните предприемат преди съдебния процес, в Италия води до положителен резултат в над 49% от случаите, които завършват със споразумение.

Същият модел се предлага да се въведе на общо европейско ниво – с промени в Директива 2008/52/ЕО за медиацията по граждански и търговски въпроси.

Механизмът накратко

Преди да се започне съдебно производство – при определени видове спорове страните трябва да участват в сесия по медиация, но могат да изберат да я прекратят по време на първата среща без това да има каквито и да е негативни последици за тях.

В случай на прекратяване на медиацията по време на тази среща, всяка страна заплаща само скромна такса на медиатора за времето и работата му. (този механизъм е различен от “задължителната информационна среща”, при който срещата не е част от реална процедура по медиация).

Предложението за Европейския парламент

В Директивата следва да се въведат следните принципи: