Медиацията все повече навлиза в България

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

На 27 и 28 април в Благоевдрад се проведе Международна конференция на тема „Съвременната медиация- постижения, предизвикателства и перспективи в България“.

Във форума участваха правосъдният министър Цецка Цачева, Мария Оливейра от Съвета на Европа, адвокати, съдии представители на Висшия съдебен съвет и неправителствени организации.

Всички те обсъдиха необходимостта от законодателни промени, както и по-широкото приложение на медиацията като способ за постигане на съдебни и извънсъдебни споразумения.

По време на конференцията Цецка Цачева заяви, че налагането на медиацията като алтернатива ще намали натовареността на съдебната власт.

„Въпреки, че България има закон за медиацията от 2004 година, този модерен способ за решаване на правни и неправни спорове  не е достатъчно  разпознаваем  сред обществото.“, допълни министър Цачева.

На форума стана ясно, че Министерството на правосъдието и Висшият съдебен съвет изпълняватпроект за мащабна информационна и образователна кампания в тази посока. Основната цел на проекта е да популяризира и да направи информационна кампания сред гражданите за предимствата на медиацията.

Цецка Цачева:
„В рамките на  българското председателство на СЕ страната ни е поискала и промяна в  регламента „Брюксел ІІ- А. Той е свързан с уреждане на родителски отношения, отвличане на деца и т.н. Исканията ни са да се въведе принципа на медиацията и споразуменията, които се постигат в хода на медиацията да се зачитат от чуждестранна юрисдикция“.

Медиацията все повече навлиза в България.

Мащабно развитие има в областта на обучението на медиатори и на специалисти по управление на конфликти. В България вече има и Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове, чиито седалище се намира в гр. Варна. В рамките на година и половина, Институт „Итера“ е реализирал множество съвместни проекти съвместно с институции, работещи в различни обществени сфери. Обучавани са учители, директори и ученици в рамките на проекта „Медиация в училище“. Студенти и представители на Икономически унивеситет- Варна, в рамките на проекта „Медиация в университетските зали“. Проведени са и поредица от обучения за мястото на медиацията в публичния сектор, реализиранисъвместно с Асоциацията на българските черноморски общини.

От няколко години с помощта на Сдружение „Център за разрешаване на спорове“ се развива създаването на медиационни центрове към съдилища.Работата в най-големите от тях- София, Варна и Бургас показват много добри резултати.