Меморандум за сътрудничество

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Икономически университет – Варна и Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове “Итера“ подписаха Меморандум за сътрудничество.

С това споразумение двете институции поемат ангажимента заедно да работят за популяризиране на добрите практики в областта на медиацията и извънсъдебното разрешаване на спорове

Официалното събитие се състоя на 5. 12. 2017 г. от 12:00 ч. в зала 205 на Икономически университет- Варна.

На него присъстваха Лиляна Савова- Председател на Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове, проф. Д-р Пламен Илиев- ректор на Икономически университет- Варна, студенти и гости.

С това споразумение двете институции поемат ангажимента заедно да работят за популяризиране на добрите практики в областта на медиацията и извънсъдебното разрешаване на спорове, създаването на условия за развитие на медиацията в България, изработването, одобрението и реализацията на проекти в областта на медиацията, изграждане и подпомагане на партньорства на различни нива, осъществяване на сътрудничество с публични национални и международни институции.

Официалната среща бе модерирана от Доц. Д-р Андриана Андреева- Ръководител катедра Правни науки в Икономически университет – Варна.

Лиляна Савова:

„Бих искала да кажа няколко думи преди да преминем към официалното подписване. Имаме партньорство между двете институции от две години. Започна се през академичната 2016/2017 година именно с присъствието на проф. Илиев и наши студенти по време на организираните Дни на медиация в хотел Черно море, организирани от Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове. Там нашите студенти имаха възможност да се запознаят с този иновативен способ за извънсъдебно решаване на спорове, видя се потребността от въвеждането му в по-широка основа, включително и във висшите училища. Тази година наши студенти се включиха в първото по роди си национално състезание по медиация и показаха много добри резултати.“

Проф. Д-р Пламен Илиев, ректор на Икономически университет- Варна:

„Благодаря за инициативата. Тя се вписва в нашата обща политика. През текущата година разкрихме специалност „Съдебна администрация“, акредитирахме още една докторска програма в област „Право“. Всичко това е в контекста на нашата глобална идея да подобрим правната подготовка на младите хора, на нашите възпитаници, обща и специална. Ако се върнем назад, още в първите години от функционирането на нашия университет, ще видим по главни книги, по документи, че много по-голямо е присъствието на правни дисциплини в учебните планове и в този смисъл ние сме длъжници на нашите студенти. Искаме да станем малко по-различни от всички останалите университети. Всичко това, което подготвяме в момента, като Меморандум за сътрудничество, отговаря изцяло на целите, които ние преследваме. Подкрепяме това партньорство и се радваме, че с вас ще можем да работим заедно в бъдеще и да бъдем полезни както на студентите, така и на всички заинтересовани страни, когато те приложат знанията си в публичната администрация. Нашата институция е институция, която много бързо се адаптира. Използвам случая, че тук сред нас има много студенти и гости, за да кажа, че това го усетихме тази година с един много по-голям интерес към нашата образователна услуга. Политиката, която държавата води в момента и която аз споделям, е на ограничаване на държавната поръчка, особено в направленията, в които ние сме профилирани: „Икономика“, „Управление“, „Туризъм“ и този процес на концентрация на обучението по тези три направления. Това води до концентрация в няколко места. Това са основно София и Варна- двата академични центъра, които поемат почти изцяло обучението по икономика и по администрация и управление.
Още веднъж благодаря за това сътрудничество! Може да разчитате на нас. Ние сме надежден партньор и подкрепяме всички тези инициативи, които ще правим заедно. Пожелавам успех на това партньорство.“

Лиляна Савова:

„Ние се занимаваме с медиация повече от 10 години. За нас беше много трудно в началото, точно защото имахме нужда от подкрепа на различни институции. Медиацията обхваща много обществени сфери. Това е една способност да управляваш конфликти и да сключваш споразумения по нестандартен начин. Учим на едно ново общуване. Но за да се стигне до това ново общуване, трябва да се извърви определен път. Младите хора са тези, които най-лесно се адаптират към новото и реално те най-лесно могат да започнат да го прилагат. Мястото за практика на медиацията е точно университетът. Изцяло разбирам значимостта на това, което ще се случи днес, както и тежестта, която има Икономически университет- Варна, не само в града ни. За нас ще бъде удоволствие с нашата енергия и с това, което вече имаме като знания и натрупана база от проведени обучения, както и различни реализирани проекти, наистина да подпомогнем това да се случи в нужния мащаб. Малко по-късно ще видим няколко кратки видеа, които показват какво значение има медиацията в нашия живот и как тя променя на практика начина на общуване. Всеки, който извърви този път, намалява конфликтите около себе си. И всъщност разширявайки чрез всеки един човек това, постигаме една по- мащабна, по-глобална цел- на миротворчество, както обичаме да си я наричаме, от която обществото има нужда в момента.
Медиацията, като допирна точка с новата ви специалност е изключително подходяща, тъй като в момента се реализира проект, свързан с това да се обучава съдии защо и как да препращат към медиация. Той се осъществява от по-малко от две години и вече има съществен, реален резултат.
Ние правим и един пилотен проект за държавата ни- „Медиация в училище“. В момента имаме две училища, включени в първия етап на проекта. Разширяваме ги до 10. В този проект наш партньор е Регионално управление на образованието- гр. Варна. Нашата цел е да видим на практика как учениците разрешават конфликти сред собствените си съученици, по най-ефективния възможен начин, защото те са част от тази среда, това реално е най- естествения подход.
До тук ние имаме осезаем резултат, при положение, че сме извървели 15-20% от този път.
Мястото в университета разширява по един изключително адекватен и мащабен начин отново това приложение. Медиацията включва в себе си новите представи за лидерство, поне за мен. Това е способността да управляваш конфликт, да разбираш реакциите на другия, емоционалната интелигентност, умението да водиш преговори. Това са неща, които са необходими във всяка една сфера.
Благодаря отново за това, което се случва днес!“

Проф. Д-р Пламен Илиев, ректор на Икономически университет- Варна:

„Варна е иновативна в много неща. Аз ще спомена един факт, пролетта имаше една кръгла маса в Института на правосъдието. Там изнесоха анализ за състоянието на съдебната администрация и се оказа, че това са около 10 000 човека извън магистратите, при които Варна беше с най-висок процент на хора с висше образование- около 65%. Точно обратното беше съотношението в столицата. Не е случайно, че именно тук се раждат такива идеи за партньорство.“

Лиляна Савова:

„Истината е, че едни от най-мащабните проекти, които правим се правят в областта на медиацията се случват точно тук – във Варна. Първото по рода си състезание за студенти също се проведе тук. Организатор на състезанието са нашите дългогодишни партньори от Център за разрешаване на спорове. И те избраха нашия град за този пилотен проект. Имаме подкрепа на почти всички варненски институции- Община, Областна администрация, съдилища, Регионално управление на образованието, неправителствени организации и много други.“

След официалното подписване на Меморандум за сътрудничество между  Икономически университет- Варна и Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове, бяха връчени сертификати на студентите от университета, взели участие в състезанието по медиация за студенти.

След проведена дискусия със студентите и гостите, срещата бе закрита.