Мисия

Развитие

Да допринасяме за създаването на условия за развитие на медиацията в България

Популяризиране

Да популяризираме извънсъдебните способи за разрешаване на спорове

Добри практики

Да популяризираме добрите практики в областта на медиацията.

Подкрепа на НПО

Да осъществяваме методическа и консултантска подкрепа на неправителствените организации

Партньорства

Да изграждаме и подпомагаме партньорства на различни нива

Сътрудничество

Да осъществяваме сътрудничество с публични национални и международни институции