На 18.05.2019 г. в ИУ- Варна се проведе обучение за преподаватели и служители „Ефективната комуникация- специализирани техники за мотивация”

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

На 18.05.2019 г. в ИУ- Варна се проведе обучение за преподаватели и служители „Ефективната комуникация- специализирани техники за мотивация” Обучението беше организирано от Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове „Итера” и Катедра „Правни науки”.

След тренинга участниците придобиха нови знания и умения, за да могат уверено да прилагат основни практически техники за ефективна комуникация, преодоляване на бариерите в комуникацията, активно слушане и усъвършенстване на уменията за задаване на правилните въпроси.