На 27 Април от 17:00 ч. в Аулата на Икономически университет- Варна ще се проведе среща- дискусуя на тема „Медиацията в предучилищното образование“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

На 27 Април от 17:00 ч. в Аулата на Икономически университет- Варна ще се проведе среща- дискусуя на тема „Медиацията в предучилищното образование“.

Срещата се организира от Институт „Итера“ и РУО- Варна.

По време на срещата, всички присъстващи ще имат възможност да зададат своите въпроси, свързани с медиацията в образованието- към представители на Институт „Итера“, РУО- Варна и директорите на детски градини, в които се прилага методиката.

  • Ще бъде представена методиката на Академия Миротворци.
  • Какви задачи са поставени при прилагането й в предучилищното образование.
  • Какво се случва в 6 детски градини на територията на област Варна през последната година.