На 9 Октомври 2019 г. Институт “Итера” ще проведе обучение “Първи стъпки в медиацията” за педагогически специалисти и назначените за медиатори в училищата длъжностни лица.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Обучението е предназначено за педагогически специалисти и назначените за медиатори длъжностни лица, които не са преминали сертифициращо обучение за медиатори и не са медиатори, съгласно Закона за медиацията.

Обучението се организира по инициатива на Регионално управление на образованието- Варна и цели запознаване на назначените за медиатори длъжностни лица: Какво е медиация, Кои са основните принципи на медиацията, Начина на протичане на процедурата, Правните положения на медиатора и др.

Участници в обучението са над 100 педагогически специалиста и назначени за медиатори длъжностни лица.

ПРОГРАМА

10.00- 10.30 ч. Въведение

10.30- 11.30 ч. Какво е медиация. Какво прави медиаторът.

11.30- 11.50- Почивка

11.50- 12.10 Правна рамка на медиацията в България. Правно положение на медиаторът.

12.10- 12.30 Принципи на медиацията.

12.30- 12.50 ч. Осъществяване на процедурата.

12.50 ч.- 13.00 ч. Заключение