На прага на новата учебна година сме щастливи, че една от водещите теми е все по-активното приложение на Медиацията в училище.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

По покана на Регионално управление на образованието-Варна, заедно с над 120 директори на училища в област Варна и нас 10 експерти от РУО, обсъдихме постигнатите резултати от Академия Миротворци и поставихме нови значими цели заедно!

Г-жа Ирена Радева – началник на РУО – Варна и сертифициран медиатор сподели, че през последните две години от Минитерство на образованието отчитат значителен спад в подадените жалби, а през последната година област Варна е ПЪРВЕНЕЦ в страната по най-малък брой подадени жалби! Тя сподели убеждението си, че приложението на медиацията чрез работещите вече центрове е в основата на тези резултати.

И това не е всичко! Моделът ни за приложение на медиацията се припознава като ефективен и все повече Регионални управления на образованието в страната се обръщат към нас с желание за съвместна работа!

Каква по-голяма мотивация за новата учебна година!

Започваме работа с още повече училища по въвеждане на медиацията и вярваме, че сме на прав път, защото резултатите говорят сами!

Благодарим на всички, които повярваха в нас и заедно вървим към постигане на мечтата си – всяка образователна институтция в България да има собствен работещ център по медиация и развиването на емоционалните компетентности да бъдат част от ежедневието на нашите деца – от детската градина до университета!