На 8 юни в Икономически университет- Варна се проведе Национална конференция „Защита срещу дискриминацията“.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

В научния форум участва Лиляна Савова- Председател на Институт „Итера“. Темата на един от водещите медиатори в България беше „Уменията и техниките на медиатора- ефективен подход за справяне с дискриминацията в различни обществени сфери.“

Конференцията е организирана от Катедра “Правни науки” при ИУ- Варна в партньорство с Института за държавата и правото при БАН и Комисията за защита от дискриминация.

Участниците във форума имаха възможност да се запознаят с проблематиката, свързана със защитата срещу всички форми на дискриминация в отделни аспекти на социалния, гражданския и икономически живот.

В програмата бяха включени няколко модула, в които се дискутираха теми, свързани с предотвратяване на дискриминацията във всичките ѝ форми.

В края на 2017 година Икономически университет – Варна и Институт “Итера“ подписаха Меморандум за сътрудничество.

С това споразумение двете институции поеха ангажимента заедно да работят за популяризиране на добрите практики в областта на медиацията и извънсъдебното разрешаване на спорове.

Във връзка със сътрудничеството между двете институции, се проведоха три изключително успешни и полезни обучения- със студентите на ИУ- Варна и 20 представители на администрацията на университета.