Програма на Национална научна конференция „Медиацията в различните обществени сфери“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

 

Организатори

ИНСТИТУТ ИТЕРА

УНИВЕРСИТЕТСКИ ЦЕНТЪР ПО МЕДИАЦИЯ КЪМ ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ – ВАРНА

 

П Р О Г Р А М А

 

31 май 2024 г.

Час Събитие Място
   
10:00 – 10:30 ч. Откриване на дискусионния форум Зала 1 ИУ-Варна/

Дистанционно присъединяване в Google meet

https://meet.google.com/kjz-ukpd-dwn

 

 

     
  1. Приветствие от организаторите

2. Приветствие от академичното ръководство

  3. Приветствия от официални гости
 
     
10:30 – 12:00 ч. Официален панел Зала 1, конферентна връзка
12.00-13.00 ч. Заседания по модули Зала 1, конферентна връзка
13.00-13.30 ч. Кафе пауза. Кафе „Академика“
13:30 – 15:00 ч. Заседания по модули Зала 1, конферентна връзка
15:00ч. Закриване на конференцията, Зала 1, конферентна връзка

 

ОФИЦИАЛЕН ПАНЕЛ

 

Приветствие от академичното ръководство на ИУ-Варна

Приветствия от официални гости

 

 

ДОКЛАДИ И ПАНЕЛИ ЗА ДИСКУСИИ

 

Модератори: доц. д-р Генка Рафаилова – ИУ-Варна, Университетски център по медиация, Лиляна Савова – Институт“Итера“

 

Официален панел:

 

 • Ischtar Khalaf-Newsome, „Cross-border Family Mediation in Child Abduction Cases. Advantages, Best Practices & Improvements under the Brussels IIb Regulation“
  Трансгранична семейна медиация при случаи на отвличане на деца от единия родител. Предимства, най-добри практики и подобрения съгласно Регламент на Брюксел IIb.
 • Spiros Livadopoulos, „The role of Family Mediator in the Greek Legal Practice“, Ролята на семейния медиатор в гръцката правна практика
 • Венета Иванова– Институт „Итера“, „Гласът на децата в процедурата по медиация – ефективни международни практики“
 • Лиляна Савова– Институт„Итера“, „Създаване на центрове по медиация в образователните институции: Стратегии, практики и влияние върху училищната култура“.
 • Албена Пенова– СНЦ „Българска асоциация за медиация“, „Стандарти за обучение на медиатори-международни стандарти и национална правна рамка и практики“.

Модул Медиацияв образованието:

 • Доц. д-р Генка Рафаилова, Икономически университет – Варна, „Медиацията в обучението на кадри за туризма „.
 • Ивелина Стоянова Русева, Експерт в отдел „Образование и младежки дейности“, „Медиацията в образователните институции“.
 • Гл. ас. д-р Недялка Александрова, Икономически университет-Варна, „Комуникационни умения на медиатора в условията на мултикултурна среда“
 • гл. ас. д-р Петя Ангелова, Икономически университет – Варна, „Конструктивни стратегии за решаване на конфликти: подходи и техники за подобряване на комуникацията и сътрудничеството „
 • Божидар Панайотов, докторант в Икономически университет – Варна, „Имплементиране на медиацията в университетите и разглеждане на примерни казуси“

Модул „Медиация в съдебната система“:

 • Проф. д-р Янка Тянкова, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, „Приложение на съдебната медиация по търговски спорове – общ преглед“
 • Доц. д-р Драгомир Кръстев, ВМУ „Никола Йонков Вапцаров“, „Медиация и миграция – актуални проблеми“
 • Любка Стратиева, Институт „Итера“, „Мястото и ролята на адвокатите в процедурата по медиация“.
 • Гл. ас. д-р Борислав Борисов, Великотърновски университет „Св. Св. Кирил и Методий“, „Съдебна медиация във въззивното производство по граждански дела „
 • Гл. ас. д-р Десислава Давидкова-Димитрова, ВТУ „Св. Св. Кирил и Методий“, „За прилагането на медиация по наказателни дела“
 • Гл. ас. д-р Недялка Александрова, Икономически университет-Варна, „Насърчаване на медиацията – възможности и нагласи“.

Модул „Медиация в публичния сектор“:

 • Доц. д-р ПетяНеделева, Нов български университет, „По някои въпроси за етиката в медиацията“.
 • Юлия Стоева,Фондация „Гея“, „Прилагане на игри и симулации, като инструмент за превенция на конфликти, изграждане на ключови компетенции за разрешаване на спорове и сплотяване на екипи и общности“.

Модул „Медиация в здравеопазването“:

 • Доц. д-р Иванка Банкова, ас. д-р Денислава Ангелова, ВСУ „Черноризец Храбър“,„Приложение на медиационни техники в спорта за здраве“

Модул „Дигитализация в сферата на медиацията“:

 • Лиляна Савова- „Интегриран софтуер за управление на центрове по медиация в образователните институции: Подобряване на ефективността и комуникацията“
 • Томислав Тошков, докторант УНИБИТ, „Стандарти за провеждане на електронна медиация“.