Институт „Итера” проведе първото за България обучение на ученици в основни медиаторски техники.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Институт „Итера“ в рамките на пилотния за България проект „Училищна медиация- пилотно прилагане, като иновативен метод за справяне с проблеми в училището“ проведе първото обучение на ученици в основни медиаторски техники и ефективна комуникация.

Проекта се реализира съвместно с Регионално управлението на образованието- гр. Варна, в рамките на планираните дейности в подписания през 2017 г. Меморандум за сътрудничество. С това споразумение, двете институции поеха ангажимента заедно да работят за популяризиране на добрите практики в областта на медиацията, извънсъдебното разрешаване на спорове и ефективното управление на конфликти.

В обучението взеха участие 34 ученика от област Варна.

Обучението беше разделено на 4 модула и включваше теоретична подготовка, практически упражнения и симулирани ситуации, в които обучаващите се пряко прилагаха научените умения и получаваха обратна връзка за напредъка по тях.

Обучението завърши със симулирана медиация, в която всички ученици бяха включени в качеството им на медиатори.

Темите, включени в програмата помогнаха на участниците да придобият умения как да  идентифицират навреме конфликтните ситуации и да управляват конфликти.  Участниците получиха инструментариум, с който да водят преговори уверено и с успех.

След успешното приключване на първи етап от сътрудничеството между Институт „Итера“ и Регионално управлението на образованието- гр. Варна предстоят още много инициативи за популяризиране на медиацията в България.