С обединените усилия на Икономически университет- Варна, Камарата на медиаторите в България, и Институт „Итера“ днес бе открит Университетски център по медиация в ИУ – Варна.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

С обединените усилия на Икономически университет- Варна, Камарата на медиаторите в България, и Институт „Итера“ днес бе открит Университетски център по медиация в ИУ –  Варна.

Идеята на организаторите е да се обединят усилията на академичната общност и специализираните институции, които работят в областта на медиацията и прилагането й в различни обществени сфери, за да се даде нов поглед и развитие на медиацията.

Събитието се провежда броени дни след тържественото събрание по отбелязване на 100-годишнината на Икономическия университет и е първото от цикъла „Медиацията на фокус“, на които ще домакинства ИУ-Варна през ноември.

Доц. Андриана Андреева, ръководител на Катедра „Правни науки“ и ръководител на центъра по медиация в ИУ Варна:

„Правата на човека са като броня. Те ни защитават. Те са като правила, които ни учат как да се държим. Те са абстрактни като емоции, но както емоциите, те принадлежат на всички и съществуват независимо от това каква е реалността. Те са като природата, могат да бъдат и нарушавани, но същевременно те са и като човешкия дух, не могат да бъдат унищожени.

Подобно на времето навън, те се отнасят по един и същи начин към богати, към бедни, към млади и стари. Те ни предлагат уважение и изискват от нас да се отнасяме към другите с уважение. Подобни на добротата, на истината, на равнопоставеността. Ние понякога може да не сме съгласни с техните дефиниции, но разпознаваме правата, когато ги видим или когато видим тяхното нарушаване. Различни са методите, различни са средствата, чрез които могат да се защитават правата. Различни са институциите, които са призвани да ни научат за нашите права или да защитят правата ни при тяхното нарушаване.

Един от тези способи, не толкова познат в България, е медиацията. Способ, култура, превенция, светоусещане и още много неща, които всеки интерпретира и пречупва по различен начин, според собствената си душевност. В България медиацията е въведена още през 2004 г. със Закона за медиацията, изградена е подзаконова нормативна уредба, и съгласно чл. 2 от Закона, медиацията е доброволна, поверителна процедура, за извънсъдебно разрешаване на спорове, при което едно трето лице, медиатор, подпомага спорещите страни да постигнат споразумение.

Но приложението на медиацията е много по-широко, то е приложение във всички обществени сфери. Пътят на медиацията не е лек, тя все още не е постигнала това добро ниво на познание и използване сред широката общественост, не и ако има спор в професионалните среди. Затова всеки един, който поеме по пътя да популяризира медиацията в своята общност, е пионер.

Днес за ИУ-Варна е изключителна чест и отговорност да бъдем пионери в популяризирането на медиацията във висшето образование, за създаването на хармонична среда чрез методите на медиацията, както и да изградим връзката между училище и университет чрез мостовете на медиацията. Уверени сме, че дейността ни ще бъде успешна, защото е благородна, а нашият пример ще бъде последван и това ще обогати живота в академичните среди. Всичко това е задача и отговорност, което е заложено в правилника на Университетския център за медиация, създаден с решение на Академичния съвет на ИУ-Варна през месец март 2020 г.

Дейността на центъра е напълно безвъзмездна и това е възможно, благодарение на подкрепата на висшето училище, на доброволците медиатори от ИУ-Варна и доброволците от Камара на медиаторите, които дадоха своето съгласие да участват при разрешаването на спорове на територията на Икономическия университет. Щом поставяме началото, зрънцето е посято и само трябва да положим нужните грижи, за да берем плодовете на доброто общуване“, заяви днес доц. Андриана Андреева, ръководител на Катедра „Правни науки“ и ръководител на центъра по медиация в ИУ Варна.

Проф. Евгени Станимиров- Ректорът на Икономически университет- Варна

„Оказва се, че една 100-годишна образователна институция все още е в детеродна възраст, защото има отроче, това е първият университетски център по медиация в България. Това означава, че има идеи и тези идеи намират почва за развитие у нас, не ги носим по 9 месеца, т.е. по-бързо разпознахме и прегърнахме тази идея. Това е само началото. Днес сме си поканили гости пред родилно отделение, които да поднесат цветя. Въпросът е какво ще правим от тук нататък с възпитанието. Искам да пожелая успех на тази инициатива, убеден съм, че в нея има много потенциал за развитие. Коронавирусът ни накара да намалим скоростта и да се замислим, че една от най-големите щети в света е на ментално ниво. Това ще провокира конфликти и медиацията е един от инструментите, способ, култура и светоусещане, да пребъде тази идея. Пожелавам да са здрави и упорити колегите, които ще се занимават пряко с нея, а ние като ръководство поемаме ангажимент каквото зависи от нас да го подкрепим“, заяви по време на събитието ректорът на университета проф. Евгени Станимиров

Лиляна Савова, Председател на УС на Камарата на медиаторите в България и Председател на УС на Институт „Итера“.

„За нас това е значимо събитие, поредното иновативно събитие, което правим. В партньорство с университет, който е дал своя принос не само в национален, а и в световен мащаб. Медиацията е необятна по отношение на себеразвитието, тя дава възможност човек да изгражда, стъпвайки на различни ценности, здрави ценности.

Това е първият университетски център по медиация, който създадохме по напълно естествен начин, резултат на 4-годишно партньорство, което премина през популяризиране на медиацията в университета, обучаване на сертифицирани медиатори, обучаване на администрацията и на част от преподавателския състав в това какво е това е медиация. Като един естествен процес стигнахме до това, че вече сме готови да създадем Център по медиация, който да разрешава конфликти, ако такива се появят и да бъдат управлявани по една методика, която е тествана и е доказала вече своята успешност. Изследвани са конфликтите на различни нива, сред различен тип участници, като сме задали точни алгоритми по какъв начин те могат да бъдат решавани и от кого.

Тук е и поредното допълване между университета и Камара на медиаторите в България. Има спорове, които не могат да бъдат разрешавани от представители на университета, във университета заради тяхното естество и заради спазването на принципите на неутралност и безспристрастност. Тук влизат в действие медиаторите- доброволци на Камарата, които ще помагат на центъра в тези случаи.

Ние ще продължим да популяризираме медиацията и да разгръщаме нейните възможности. Щастлива съм, че през последните пет години нашите 10-годишни усилия вече дават плод.

Когато с колегите обсъждахме в коя обществена сфера да насочим своите усилия, оценявахме 2 от тях- здравеопазването и образованието, тъй като при тях недоброто управление на конфликти има сериозни последствия. Преценихме, че образованието е приоритет, тъй като ако ние се справим добре тук, ще имаме създадени медиатори и една нова култура на общуване във всички обществени сфери.

Образованието трябва да бъде един много съществен елемент на държавната политика. Защото тук се поставя началото на всичко, което ще се случва от там нататък и ни касае пряко“, коментира Лиляна Савова, председател на Камарата на медиаторите в България и председател Институт „Итера“.

Марин Маринов– Председателя на Окръжен съд-Варна.

„Благодаря на проф. Станимиров, че даде дом на поредния център по медиация в страната, но първият в университетската общност и то на прага на второто столетие на Висшето учебно заведение. В следващите години ние ще свикнем да сменяме не просто специалности, а цели професии. Нашата мисия е да образоваме хората, да ги учим на добри отношения. Всички питат защо съда се занимава с медиация? Защото ние всички виждаме патологията в човешките отношения. Аз като съдия с богат опит много пъти виждам, че това, което пише в исковата молба няма нищо общо с това, което хората говорят в залата. Те сякаш говорят за различни неща, значи проблемът е някъде в тях. Затова е добре да дадем възможност да се върнат към себе си. Да се върнат към традициите на нашата общност. Защото знаем, че медиацията, тази модерна дума, има дълбоки корени в българската народопсихология.

Във Възраждането, в онези консервативни български общности, е имало такива фигури като ходатаи, които са били много популярни и уважавани, защото са решавали конфликти. Варна вече има традиции в областта на медиацияа, трябва да бъдем горди и да не бъдем излишно скромни в това, има много хора ангажирани в тази дейност. Давам си сметка като представител на правораздавателна институция, че ако сме само статистици, няма да стигнем до никъде. Ние ще решаваме делата, но няма да решаваме проблемите, защото след делата се получават изпълнителни листи, а проблемите между хората продължават, те продължават да се съдят и да се мразят“, заяви на церемонията днес председателя на Окръжен съд-Варна Марин Маринов.

Като финал на събитието беше подписан меморандум за сътрудничество между Икономически университет- Варна и Камара на медиаторите в България.