Правно консултиране

ПРАВНО КОНСУЛТИРАНЕ

КОНСУЛТИРАНЕ И ПРЕДСТАВИТЕЛСТВО В ПРЕГОВОРИ, МЕДИАЦИЯ, АРБИТРАЖ И СЪД

В консултантски център “Итера” ние работим като лични консултанти, като ви подпомагаме при преговори, replica rolex explorer for sale медиация, при арбитражни или съдебни производства.