През обучението „Първи стъпки в медиацията“ премина целият екип на Областна администрация- Варна.

blank
Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

През тази седмица проведохме обучение с насока медиация в публичния сектор. През обучението „Първи стъпки в медиацията“ премина целият екип на Областна администрация- Варна.

Предстои провеждане на информационни срещи с представители на общините в региона, за да се обсъдят възможностите за приложение на медиацията като ефективен подход за справяне с конфликти.

Варна може да се похвали с областен управител- сертифициран медиатор, с който последните 6 години работим активно и по темата медиация в академични и научни среди.

Вярваме, че заедно ще утвърдим един нов модел на комуникация между администрацията на различни нива и гражданите.