Практикум

110,00 лв.

Това обучение е подходящо за сертифицирани медиатори.

В рамките на деня ще проведем един изцяло практически тренинг с фокус личната устойчивост и умения на Медиатора.

Подготвили сме реални казуси от практиката на обучителите в различни сфери на медиаторската им практика – търговски, семейни, потребителски, медиация в здравеопазването и медиация в образованието.
Всеки участник ще има възможност да надгради своите практически умения като Медиатор, както и да получи индивидуална супервизия за работата си.

За практикуващите медиатори ще има възможност да се разгледат конкретни случаи от тяхната практика. В този случай е необходимо е да се направи предварителна заявка и предоставяне на информация относно случая за разрешаване. 

Ключовата полза от супервизиите е възможност за разглеждане на различни подходи и интервенции за работа по случая, по различните етапи на процедурата и преработка на субективните преживявания на медиаторите.

Броят на участниците ще бъде ограничен, за да бъдем максимално ефективни.