Заявление за медиация

Заявление за медиация от Страна 1 и/или Страна 2

  СТРАНА 1:

  *Трите имена

  *Адрес

  *Телефон

  *Имейл

  ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СТРАНА 1:

  *Трите имена

  *Адрес

  *Телефон

  *Имейл

  СТРАНА 2:

  *Трите имена

  *Адрес

  *Телефон

  *Имейл

  ПРЕДСТАВИТЕЛ НА СТРАНА 2:

  *Трите имена

  Адрес

  *Телефон

  *Имейл

  ОПИСАНИЕ НА СПОРА:

  *Вид на спора

  *История на спора - от кога съществува, опити за разрешаване до сега

  *Други страни, засегнати от спора

  Съдебни дела във връзка със спора - не/да (какви и на какъв етап)

  *Кратко описание на спора

  ОЦЕНКА НА СТОЙНОСТТА НА СПОРА:

  ПРЕДПОЧИТАНИЯ ЗА МЯСТО НА ПРОВЕЖДАНЕ НА МЕДИАЦИЯТА:

  ИЗБРАНИ МЕДИАТОР/И:

  При изпращане на заявката се формира сума за плащане съобразно тарифата на центъра за медиация в размер на 370 лв. Посочената сума включва регистрационна такса и такса за 3 часа медиация.

  * 

  Можете да се откажете да предоставите лична информация. В този случай Институт „Итера“ не е в състояние да Ви предостави електронни услуги.

  * 

  * 

  С изпращането на този формуляр, Вие заявявате желанието си за участие в процедура по медиация и се съгласявате с Общите условия и Политиката за поверителност.