Проектът Академия Миротворци вече е в национален мащаб.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Здравейте,

Календарът на Институт „Итера“ за 2021 г. вече е готов и за нас е удоволствие да  Ви информираме, че развихме проекта Академия Миротворци в национален мащаб.

През 2021 г. обученията ни ще бъдат и онлайн и присъствени. Това дава възможност на педагогически специалисти от цялата страна да преминат обучения, свързани със създаване на центрове по медиация в училищата.

Започваме със Сертифициращо обучение за медиатори, което през м. Януари ще бъде online, а през м. Март ще бъде присъствено в град Варна.

След успешното завършване на обучението, ще бъде получено удостоверение за медиатор. Придобива се и правоспособност за вписване в Единния регистър на медиаторите към министъра на правосъдието.

Програмата на сертифициращото обучение е одобрена със заповед N РД 09-327 на Зам.-министъра на образованието и науката, УИН 75270001.
Брой кредити: 3.

Повече информация и формата за заявяване на участие можете да видите на следните линкове:
Сертифициращо обучение за медиатори- online: 16, 17, 30 и 31 Януари 2021 г.
https://itera.bg/produkt/sertificirashto-obuchenie-za-mediatori-online/

Сертифициращо обучение за медиатори- присъствено: 13, 14, 27 и 28 Март 2021 г.
https://itera.bg/produkt/sertificirashto-obuchenie-za-mediatori-3-2/

За образователните институции, които имат готовност да създадат център по медиация в рамките на Проекта „Академия Миротворци“ ще проведем и надграждащо обучение „Медиация в образованието“, в което подробно разглеждаме процедурата за създаване на център по медиация в училище и спецификите при управление на конфликти в образованието.

Повече информация за надграждащото обучение „Медиация в образованието“ и формата за заявяване на участие можете да видите на следният линк:
https://itera.bg/produkt/obuchenie-mediacia-v-obrazovanieto/

Надграждащото обучение „Медиация в образованието“ е Обучението е одобрено от Министъра на образованието със Заповед N РД 09-327, УИН 75270002.
Брой кредити: 2

Повече информация за проекта Академия Миротворци можете да откриете на интернет сайта на проекта: mir.itera.bg.

Кратка информация можете да видите и във видеото тук:

За всеки обучен педагогически специалист, ще бъдат обучавани по двама ученика от даденото училище. Разходите за обучаване на учениците се покриват от партньори на Институт „Итера“. За учениците ще бъде предоставена възможност да се включат в обучение online или присъствено в гр. Варна.

Ако имате въпроси, не се колебайте да се свържете с нас.

Бъдете здрави!
Поздрави!
Екипът на Институт „Итера“