Програма на Кръгла маса на тема: „Приложение на медиацията в различните обществени сфери“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

28. 05. 2019 г., Зала 1, Икономически университет- Варна

10.00 ч.- 10.30 ч. Откриване на форума
Доц. д-р Андрияна Андреева- ръководител катедра „Правни науки“
Лиляна Савова- Председател на УС на Камара на медиаторите в България.
Председател на УС на Институт „Итера“
Марин Маринов- Председател на Окръжен съд- Варна

10.30- 11.50 Представяне на доклади
Модератор: Лиляна Савова

1. Лиляна Савова- Председател на УС на Камара на медиаторите в България. Председател на УС на Институт „Итера“.
„ВЪВЕЖДАНЕ НА МЕДИАЦИЯТА В РАЗЛИЧНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СФЕРИ. ПРОЕКТИ НА ИНСТИТУТ “ИТЕРА“.

2. Деспина Георгиева- Съдия в Окръжен съд- Варна. Обучител по медиация.
„ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕДИАЦИЯТА В СЪДЕБНАТА СИСТЕМА. СЪДЕБНИ ЦЕНТРОВЕ ПО МЕДИАЦИЯ. ПРЕПРАЩАНЕ КЪМ МЕДИАЦИЯ ОТ СТРАНА НА СЪДА.“

3. Венета Иванова- Психолог- психотерапевт, Член на УС на Камара на медиаторите в България, Обучител по медиация в Институт „Итера“.
„ПСИХОФИЗИОЛОГИЯ НА КОНФЛИКТА. НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЛАГАНЕ НА СПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УМЕНИЯ И ЗНАНИЯ НА МЕДИАТОРА, СВЪРЗАНИ С КОНФЛИКТА В РАЗЛИЧНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ СФЕРИ.

4. Гл. ас д-р Диана Димитрова- Икономически университет- Варна, катедра „Правни науки“
„ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕДИАЦИЯТА В МЕЖДУНАРОДНИТЕ БИЗНЕС ОТНОШЕНИЯ“

5. Йорданка Христова- Старши експерт по организация на средното образование в РУО- Варна. Медиатор.
„ПРИЛОЖЕНИЕ НА МЕДИАЦИЯТА В НАЧАЛНОТО, ОСНОВНО И ГИМНАЗИАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ.“

11.20- 11.50 Дискусии.

11.50- 12.00 Закриване на форума