Първият университет в България с Център по медиация ще бъде ИУ – Варна

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

На 19.11.2019 г. в Икономически университет- Варна се проведе официална среща между Ректора на Икономически университет- Варна проф. д-р Евгени Станимиров, председателя на Камарата на медиаторите в България Лиляна Савова, ръководител Катедра „Правни науки“ доц. д-р Андрияна Андреева и гл. ас. д-р Диана Димитрова Катедра „Правни науки“.

Тема на официалната среща бяха предстоящите през 2020 г. дейности по създаване на Център по медиация в ИУ- Варна– първият университет с център по медиация в България.

Процесът включва мащабно обучение на студенти и служители на университета в умения за ефективна комуникация и управление на конфликти, стартиране на Masterclass, който ще обхване университетите на национално ниво, както и други инициативи, свързани с навлизането на медиацията в образователния процес във висшите училища.

Тези стъпки са естествено продължение на процеса, по който работи Камара на медиаторите в България и Институт „Итера“, които въвеждат медиацията в образованието, включващо основни и средни училища, а сега и университети.

Икономически университет- Варна е първият иновативен университет в страната поел щафетата и отговорността на пренасяне на медиацията от училище в университета.