Ресурси за събепознание

Онова, което ни прави успешни е способността да познаваме себе си и желанията си. Да разбираме кога е добре да искаме повече.  Да сме наясно със силните и слабите си страни и с начините да станем по-успешни.

Себепознанието е жизненоважно за лидерските умения. То ни подтиква да се развиваме. Помага ни да вземаме правилните решения.

Себепознанието ни прави силни.

Независимо дали сте мениджър, учител, родител или професионалист, replica rolex gmt master за да водите другите, трябва първо да познавате себе си.

Ние от Институт “Итера” разработихме и дигитализирахме множество ресурси за всички, които имат нужда от по-дълбоко осъзнаване на своята личност. Те могат да бъдат ползвани и от  професионалисти- психолози, педагози, социални работници, медици и студенти.