За четвърта поредна година се провеждат Дни на медиацията във Варна

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

За четвърти път Варна ще бъде домакин на Дните на медиацията у нас, съобщават от Камарата на медиаторите в България и Институт „Итера“.

В рамките на честването, на 12 ноември от 10:00 ч. в зала „Варна“ на Община Варна, ще се проведе и първата конференция на тема „Медиацията в образователната институция“, която е част от събитията, целящи да популяризират медиацията, като най-ефективния начин за извънсъдебно решаване на спорове.

Организатори на форума са Регионалното управление на образованието- Варна, Камарата на медиаторите в България и Институт „Итера“.

Целта на конференцията е обмяната на идеи и добри практики, свързани с разработването и внедряването на училищни политики за прилагане на методите на медиацията в образователните институции.

Сред останалите тематични направления на срещата са и такива като „Училищни политики, свързани с внедряването на медиацията в образователните институции” и „Приносът на медиацията при разрешаване на конфликти в образователната институция”.

В конференцията във Варна участие ще вземат педагогически специалисти,  представители на образователни институции и други заинтересовани от темата лица от цялата страна.

В Организационния комитет на престижния форум във Варна влизат д-р Венцеслава Генова, д.и. – началник на РУО- Варна и председател на организационния екип, Лиляна Савова- Председател на УС на Камара на медиаторите в България, медиатор и обучител по медиация, Венета Иванова – Член на УС на Камара на медиаторите в България, медиатор и обучител по медиация, Йорданка Христова – старши експерт по ОСО в РУО-Варна, медиатор.

Кулминацията на събитията ще е Денят на медиацията на 13 ноември.

Организатори са Камара на медиаторите в България, Окръжен съд- Варна и Институт „Итера”.

На 13 ноември в зала 3 на хотел „Черно море“ от 10,00 за четвърти път по този повод ще се съберат представители на държавната и местната власт, на съдебните институции, на Варненската адвокатска колегия, на академичните среди в морската столица, на представители от основното и средното образование в града, както и на неправителствени и бизнес организации, медиатори, експерти по преговори и управление на конфликти.

Основен организатор на събитията в рамките на дните на медиацията са Камарата на медиаторите в България и Институт „Итера“.

Камарата на медиаторите в България е юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза. Сред основните цели на камарата са създаването на условия за развитието на медиацията в България, популяризирането на извънсъдебните способи за разрешаване на спорове, популяризирането на добрите практики в областта на медиацията и извънсъдебното разрешаване на спорове, защитата на интересите на членовете на сдружението при осъществяване дейността им като медиатори, създаването на професионални и етични стандарти.

Камарата работи и в посока осъществяването на методическа и консултантска подкрепа на неправителствените организации, работещи в областта на медиацията, изграждането и подпомагането на партньорства на различни нива, реализирането на медийни кампании, осъществяването на сътрудничество с публични национални и международни институции.

През 2018 г. Денят на медиацията се проведе при огромен успех във Варна, при сериозно участие на над 200 представители на държавната и местната власт, съдебните институции, варненската адвокатска колегия, университетската общност, основното и средното образование, неправителствените организации и бизнес организации, медиатори, експерти по преговори и управление на конфликти.

Във Варна официалното честването на Деня на медиацията стартира на 11 ноември 2016 година.