За поредна година в Икономически университет гр. Варна се проведе III Национална научна конференция на тема: „Медиацията в различните обществени сфери“

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

За поредна година в Икономически университет гр. Варна се проведе III Национална научна конференция на тема: „Медиацията в различните обществени сфери“, организирана от Институт ИТЕРА, Университетски център по медиация-ИУ-Варна, Камара на медиаторите в България.

В конференцията взеха участие представители на различни институции, съдии, преподаватели, медиатори. Представиха се редица задълбочени доклади по теми, свързани с навлизането на медиацията в различните обществени сфери и въвеждането й като задължителна по част от съдебните дела. Обсъдиха се актуални въпроси, дадоха се мнения и препоръки за развитие от специалистите в съответните области.

Подробно докладите ще бъдат включени и издадени в сборник, който ще бъде достъпен за широката аудитория.