Заявление за медиация

от Страна 1 и/или Страна 2

С настоящото, моля да бъде започната процедура по медиация за разрешаването на спора, fake rolex for sale описан в настоящото заявление, която да бъде проведена от медиатор/и при Център за медиация „Итера“.

Можете да се откажете да предоставите лична информация. В този случай Институт „Итера“ не е в състояние да Ви предостави електронни услуги.
С изпращането на този формуляр, Вие заявявате желанието си за участие в организираното от нас обучение или събитие и се съгласявате с Общите условия и Политиката за поверителност.