8 неща, които те правят добър медиатор

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Искате да бъдете добър медиатор?

Мислите, че са ви нужни години учене ?

Ето какво ви трябва всъщност.. За да станете медиатор и то добър такъв ви е нужна стабилна основа, такава може да получите само при преподаватели с дългогодишна практика, които предлагат курсове за сертифициране и надграждащи такива. За да допълните професионалния си път или да смените изцяло насоката му с медиаторска кариера не е нужно да имате определено предходно образование. Много хора си мислят, че за да практикуваш като посредник при извънсъдебно разрешаване на спорове трябва да си юрист или психилог.

След преминат курс и вписване в Единният регистър на медиаторите вие може да започнете да давате консултации, разбира се както във всяка професия нужна ви е практика и вътрешен плам за да се утвърдите на новоизбраната от вас позиция.

Пет определени качества биха ви направили страхотен медиатор. А ето и кои са те :

Надеждност

  1. Изградете мост на доверие между вас и участниците в спора. При съдебните дела избора на състав е случаен и не е подвалстен на страните, но тук не е така. За да припознаят вас като човек, който би помогнал за прекратяване на конфликтната ситуация вие трябва да им вдъхнете доверие. То трябва да бъде запазено през цялата процедура. Нали не си представяте как решавате да заплатите на някого определена сума пари и да му споделите лични моменти, ако не вярвате в способностите и личните му качества?

Търпелив слушател

2. Отново открояваща се разлика със съдебните производства е това, че при медиацията страните могат да бъдат чути. Може да споделите емоцията си, страховете и начина, по който сте се чувствали по повод конфликта. Тук ще бъдете изслушани. Медиатора трябва да умее да разчита вербалните и невербалните знаци, да умее да “чете между редовете”.

Средата, в която се извършва процедурата е далеч по-предразполагаща и така страните си позволяват да споделят лични моменти нещо, което не биха направили иначе.

Реалист

3. Бъдете реалист. Никой не отделя време и финанси за да му се говорят празни приказки или вдъхват неосъществими надежди. Бъдете една везна между страните, претеглете правилно споделеното ви и се опитайте да покажете на всеки участник другата гледна точка. Медиаторите, които имат нереалистичен подход към спора, могат да доведат страните до разочарование.

Коректност

4. Още един плюс за медиацията е нейният по-бърз темп на развитие. Освен коректност изразяваща се в поверителност, медиатора трябва да поставя ясни времеви граници за протичане на процедурата. Уговорете първоначалните си срещи, предупредете страните за възможност от възникване на нужда от допълнителни такива. Нека участниците имат определена яснота, разбира е доколкото тя е възможна.

Компетентност

5. Не подвеждайте страните ако спора е в сфера, в която нямате компетенция. Целта не е просто да преминете през процедурата заедно с тях, а да стигнете до взаимноизгоден край. Някой спорове са специфични и е нужен компетентен посредник, който има опит и знания в определена сфера.

Една от причините да се гордеем толкова много с екипа си е точно тази, той е пъстър и е събрал в себе си много профеионалисти с различна насоченост.

Проницателност

6.Бърз и гъвкав ум и високо ниво на проницателност позволява по-креативно решаване на проблеми и увеличава шансовете за резултат, който и двете страни намират за приемлив.

Креативност

7. Медиацията сама по себе си е творчески процес. Добрите медиатори имат способността да мислят отвъд стандартните възприятия за ситуацията и да фокусират процеса в търсенето на гъвкави решения, които са в ползва и на двете страни.

Комуникативност

8. Медиаторът не само трябва да бъде добър комуникатор, но също трябва да разбира процеса на общуване, защото управлява потока на комуникация. Разбирането, разчитането и въздействието върху комуникационната динамика на участниците е абсолютно определящо за процеса и е изцяло отговорност на медиатора.