Къде е приложима медиацията?

Facebook
Twitter
LinkedIn
Email

Знаете ли кое е едно от големите предимства на медиацията? Тя е приложима в толкова много житейски моменти и различни професионални отрасли.

С годините медиацията става по-близо до нас и хората са все по-запознати с преимуществата и необятният й кръг от ползи. Разбира се бързината и финансовата част, която е много по-рентабилна за всеки от нас са един голям плюс на този извънсъдебен начин за разрешаване на спорове.

Нека разгледаме в следващите редове къде може да се възползваме от всички предимства, които тя носи.

Семейна медиация

При какви семейни спорове мога да използвам медиацията?

Тя е приложима при развод, поделяне на семейно имущество, определяне на родителски права, семейни конфликти.

Какви са нейните преимущества?

Благодарение на подхода на опитен медиатор вие и вашата половинка можете за много по-кратко време да разрешите конфликт възникнал в отношенията ви. Страните сами определят интензитета на срещите си, което е голямо предимство.. Финансово по-изгодна процедура е от безкрайните дела за развод, попечителство или делба на имущество.

При семейната медиация обстановката и малкия брой присъстващи лица прави атмосферата предразполагаща за споделяне на всички лични и болезнени моменти, които са ви довели до тук.

Търговска медиация

Медиацията е предпочитан метод за разрешаване на спорове и в търговската област. Нейният доброволен и гъвкав характер я изкарва крачка напред пред останалите начини за преодоляване на търговски конфликти.

Трябва ли медиатора водещ търговска медиация да е с конкретно образование? 

Няма задължително условие посредника, които сте избрали да е с предходно образование в сферата, която ще осъществява процедурата по медиация. Разбира се нашият колектив е пъстър, благодарение на това всеки от колегите ни е с конкретна насоченост. Така, когато избирате медиатор, който да води търговска медиация, може да изберете професионалист с голям опит в сферата.

Подхода при търговската медиация позволява да запазите с отсрещната страна бъдещи бизнес отношения и да уговорите такива за напред. Всичко, което споделите по време на процедурата остава поверително.

Необходимо ли е да участвате заедно с адвокат? 

При нито един тип медиация това не  е задължително условие. Вие може да прецените начина, който ще е по-удобен за вас и можете да присъствате заедно с адвокат или да се консултирате с такъв преди всяка среща.

Важно е да се направи разграничение между търговски преговори и търговска медиация. Процедурата по медиация има определени стъпки на провеждане и за разлика от преговорите при нея липсва хаотичност.

Медиация в организацията ( Корпоративна медиация )

Сигурни сме, че ще се съгласите, че колкото повече хора работят заедно на едно място, толкова повече конфликти възникват между тях. Това е напълно нормално и естествено. За жалост не винаги споровете могат да бъдат разрешени и това оказва неимоверно влияние върху работната среда и колектива.  Медиацията дава възможност на страните да се чуят и да погледнат от отсрещната гледна точка.

Страните научават нови методи и подходи за разрешаване на спора, които могат да бъдат приложими и на работното място. Поверителният й характер насърчава хората да бъдат открити и честни, което им позволява да стигнат до същината на проблема.

Резултата от проведена успешна медиация в организацията е спокоен колектив и постигнат баланс във взаимоотношенията на работното място.

Медиация в здравеопазването

Медиацията позволява страните да стигнат до решение, което ще е взаимноизгодно. Спогодба, която не би била възможна ако се стигне до съд. Ето защо медиацията е изключителен способ за разрешаване на спорни въпроси и в здравеопазването. Точно тогава, когато е от голямо значение да бъдем чути и да се зачете нашето мнение,тогава когато става въпрос за здравето ни и това на близките ни.

В тези моменти е особенно важно подхода при разрешаване на конфликта да е щадящ за емоционалното състояние на пострадалата страна и да не носи със себе си допълнителни последици за психическото ѝ здраве. Един безкраен съдебен процес не би успял да се справи с тази трудна задача.

Конфликтите в здравеопазването може да са от различно естество- неетично отношение, неправилно назначено лечение, отказ от спазване на някои от правата на пациента, последвали здравословни проблеми от неадекватно или ненавременно приложено лечение.

Медиация в образованието

 Посредничеството в конфликтни моменти между връстници е изключително важно за оформянето им като личности. Така те сами изграждат начин за справяне в проблемни ситуации.

Медиацията е приложима още от ранна детска възраст, ние имаме страхотни примери за осъществяването на успешни процедури в детските градини и училищата. Децата порастват със самосъзнанието, че могат да се справят и сами в ежедневните спорове и това наистина е така.

Учениците се обучават да изслушват, да успеят да видят отсрещната гледна точка и демонстриране на съпричастност.

Разработили сме авторска методика с помощта, на която обучаваме педагогически специалисти, които да имат практически знания за осъществяване на медиация в образованието.

1″В“ клас от ОУ“ Добри Чинтулов“ град Варна

Медиация в публичният сектор

Медиацията в публичният сектор има за задача да разрешава спорове между гражданите и администрациите- държавни и общински.

От една страна администрациите следят за спазване на реда и организацията в една териториална единица. От друга страна органите на всяка администрация следва да бъдат в услуга на гражданите и техните нужди. И именно тук е мястото и ролята на медиацията. Чрез нейните способи за разрешаване на спорове от една страна намаляват случаите, свързани с конфликти между граждани и администрация или при възникването им се разрешават ефективно, а от друга е налице повишаване на доверието и подобряване на комуникацията между гражданите и административните служители. Което води до повишаване на доверието и удовлетворението при ползване на административни услуги.