Всички продукти

Представените продукти са част от авторската методика на Институт “Итера” за прилагане на медиацията в образованието в рамките на проекта “Академия Миротворци”- за образование без агресия!