Препоръчани книги за медиация и преговори

Институт „Итера” проведе първото за България обучение на ученици в основни медиаторски техники.

На 8 юни в Икономически университет- Варна се проведе Национална конференция „Защита срещу дискриминацията“.