Публикации

Отчет за изпълнение на дейностите по договор за сътрудничество между ИУ-Варна и Институт „Итера“ за периода декември 2017- май 2019 г.

Икономически университет- Варна и Институт “Итера” отчитат успешен първи етап от Меморандума за сътрудничество за популяризиране на медиацията. В края на 2017 г. Институт “Итера”

На 18.05.2019 г. в ИУ- Варна се проведе обучение за преподаватели и служители „Ефективната комуникация- специализирани техники за мотивация”

На 18.05.2019 г. в ИУ- Варна се проведе обучение за преподаватели и служители „Ефективната комуникация- специализирани техники за мотивация” Обучението беше организирано от Институт по

Днес проведохме среща с ученици, с които си говорихме за медиация, за смисъла от знанието да познаваш конфликта и умението да го управляваш.

Днес проведохме среща с ученици от Професионалната гимназия в гр. Суворово. Ученици от български, ромски и турски произход, с които си говорихме за медиация, за

Незрялата личност се опитва да управлява хората. Зрялата- управлява себе си– Михаил ЛИТВАК

Емоционално незрелите личности и какво ги отличава от останалите – с думите на известния руски психотерапевт Михаил Литвак. Незрялата личност се опитва да промени другите

Човешките същества са програмирани да бъдат добри. Ефекти на добротата върху мозъка

Според експертите по човешки емоции, добротата е наследствен инстинкт, който е учил нашите далечни предци, че във враждебна среда не оцелява най-силният, а по-скоро онзи, който е създал около себе си най-добрата мрежа за подкрепа.

Какво е идеомоторна реакция или как организмът реагира на съответните мисли.

Сега да видим как действа въображението. Как влияят съмнението или вярата в излекуването. Да го разгледаме чрез „образа на лимона“. Настанете се удобно. Представете си