Публикации

Хотел „Черно море“ стана наш официален партньор в обученията и събитията, които организираме.

За нас е удоволствие да ви съобщим, че Хотел „Черно море“ е наш официален партньор в обученията и събитията, които организираме. Всички обучения през 2019

Институт „Итера” проведе първото за България обучение на ученици в основни медиаторски техники.

Институт „Итера“ в рамките на пилотния за България проект „Училищна медиация- пилотно прилагане, като иновативен метод за справяне с проблеми в училището“ проведе първото обучение

На 8 юни в Икономически университет- Варна се проведе Национална конференция „Защита срещу дискриминацията“.

В научния форум участва Лиляна Савова- Председател на Институт „Итера“. Темата на един от водещите медиатори в България беше „Уменията и техниките на медиатора- ефективен

Успешно приключи първият етап от съвместните инициативи между Институт „Итера” и ИУ- Варна.

В края на 2017 г.  бе подписан Меморандум за сътрудничество между Икономически университет – Варна и Институт „Итера”. С това споразумение, двете институции поеха ангажимента

Медиацията все повече навлиза в България

На 27 и 28 април в Благоевдрад се проведе Международна конференция на тема „Съвременната медиация- постижения, предизвикателства и перспективи в България“. Във форума участваха правосъдният