Какво се случва с медиацията в България?

Как да премерим какво е новото?

Ще ви разкажем в истории – с истински лица, събития и резултати от последната година.

В последните месеци няколко от току-що завършилите ни курсисти ми звъннаха съвсем скоро след завършването на обучението си за да обсъдим как да проведат вече организирана от тях медиация. Търсенето на медиация вече е много по-забележимо в сравнение с това отпреди 2-3 години например.

Още повече са тези курсисти, които между двете нива на обученията бяха успели да завършат повече от успешно тежки преговори за себе си и свои клиенти – от имоти, до лични отношения и търговски сделки.

Случва се вече да ни се обаждат и адвокати, които се интересуват от медиация за клиента си, хора, които търсят медиация при нас, както и такива, които питат как да открият медиатор и в техния град.

Това е оживление. Факт.

Също така факт е, че медиацията вече е дума, която не само, че е известна на повечето юристи и представители на институции, отговорни за препоръчването и ползването й, но и такава, която предизвиква емоции – при някои като от настъпване, но при повечето – интерес от възможността да се включат в нещо модерно и смислено.

Институциите, които застанаха зад медиацията:

Председателят на ВКС Лозан Панов и Министерство на правосъдието

На кръгла маса през ноември 2015 г. беше поставено сериозно начало на обсъждането има ли почва в България задължителната медиация.

Темата за задължителната медиация беше вдъхновена от посещението на професор Джузепе Де Пало в България, през юни 2015г., когато той представи Италианския модел на задължителна медиация, който прилаган в България, би могъл да спести 700 милиона годишно.

Омбудсманът

Към активно подкрепящите медиацията се присъединиха с ясно заявена подкрепа омбудсманът Мая Манолова и заместник-омбудсманът Диана Ковачева.

Те не само предложиха “Да се въведе задължителна първа обща среща по медиация при спор за родителски права”, но и внесоха конкретни предложения за законодателни промени в Министерство на правосъдието.

Председателите на 22 съдилища от 16 съдебни района

Интересът към създаването на съдебни програми за медиация се разраства сред все повече съдилища в страната. На специален семинар за ръководители на съдилища през ноември 2016г. с американски федерален съдия, председателите разпалено обсъждаха дали съдебни програми или задължителна първа среща за медиация ще се окажат разковничето на успеха за медиацията в България. Или и двете. Семинарът се проведе в рамките на проекта “Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно решаване на спорове чрез съдебни програми за медиация”, финансиран от фондация “Америка за България”.

Все по-обичайно е да чуеш съдия в съдебна зала да прикани страните да опитат споразумение с медиация – защото става в 1-2 срещи и наистина спестява много усилия и средства. И вече не само в София.

След като в периода от 2009 до 2012 г. бяха обучени в медиаторски техники и препращане над 50 съдии от София, започна инициатива по внимателно и активно разясняване на спорещите страни за медиацията, което нареди България сред първите в Европа държави, в която съдиите подкрепяха ползването на медиация и насочваха към нея.

В периода 2016- 2017 г. нови 77 съдии от цяла България бяха обучени в специални техники за препращане към медиация и резултатите вече са факт – десетки успешни препращания към медиация във Варна, Бургас и Плевен още през първите месеци след обученията. Както семинарът за председатели на съдилища, това също се случи в рамките на проекта “Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно решаване на спорове чрез съдебни програми за медиация”.

Един от най-силните ефекти на явлението “препращане” към медиация от съда е “превантивното действие на думата на съда”, че има медиация и той я препоръчва. Факт е, че вече има хора, които идват на медиация много преди да завеждането на дело, защото вече са чули, че съдът ще ги препрати.

Вече не е необичайно адвокат да се обади и да потърси медиация за клиента си.

Съвсем обичайно стана и адвокатите да придружават клиентите си в медиация – така, както наистина се осигурява сигурност за решенията и бързо споразумение.

Статистиката показва, че за последните 6-7 години над 1000 адвокати са присъствали в процедура по медиация.

Повече от 100 адвокати са специално обучени в представителство при медиация.

Наред с това, от адвокатите дойде и нов стимул за ползването на медиация- през 2016 г. в Адвокатската тарифа беше предвидено, че адвокатите ще получават възнаграждение за участието си в медиация – безспорен стимул да се включат в медиация с клиента си. “За медиация по граждански и търговски дела адвокатската такса ще е 1/3 от тази, която би се дължала при исков процес.”

Нарастващият интерес на адвокатите е видим и на всяко събитие, организирано за тях.

Все повече институции приемат за естествено не просто да проявят интерес към медиацията, но и да намерят начин да я въведат в своята система. Пример за това е Регионалният инспекторат по образованието във Варна, където няколко месеца след Деня на медиацията през ноември 2016 г., през 2017 г. вече е в процес разгръщането на цяла програма за въвеждане на медиация в училищата.

Малко по-рано през ноември, Омбудсманът събра на експертна дискусия по проблемите на медиацията представители на всички ключови организации, свъзани със съдебната власт: заместник-министърът на правосъдието, заместник-председателят на ВКС, членове на ВСС, и още близо 40 висши магистрати и представители на съдебната власт, на академичната общност, експерти и медиатори.

Медиаторите

Медиаторите са едни от хората, които носят най-голяма отговорност за това медиацията да се ползва масово.

В момента има 1792 медиатори вписани в Единния регистър на медиаторите.

От тях повече от 1/3, 634 медиатори, са обучени лично от нашия екип през последните над 10 години.

Медиите също дават своя принос за популяризирането на медиацията.

Медиацията като естествена първа стъпка преди съдебен процес, предлагат в Европейския парламент

„Да бъде ли медиацията задължителна или не?” е дебат, който разпалва страстите в Европа в последните години. Пред Правната комисия на Европейския парламент беше представен важен доклад с предложения за промени в Директива 2008/52/ЕО за медиацията по граждански и търговски въпроси, които най-после да помирят различните гледни точки в този дебат.

Обосновката

„Доброто управление понякога означава да бъдат направени задължителни добрите навици, чиято ценност хората осъзнават, но не прилагат на практика.”

Овидий

Затова законите правят задължително слагането на каски при моторите и на колани в автомобилите.

Извънредно интересна статистика за донорството на органи показва, че над 100% от хората в Австрия са съгласни да дарят органите си след смъртта си, докато в Германия – това са само 12%? Обяснението?

Във формуляра за съгласие. В Германия е необходимо да се подпишеш, за да изразиш изрично съгласие, в Австрия е необходимо да се подпишеш само, ако не си съгласен.

По същия начин медиацията, която помага да си решиш спора за 4 часа вместо за 4 години, за минимален процент от разходите, които иначе биха отишли за съдебен процес, лесно би станала най-масово прилагания подход да си разрешиш спора – когато бъде включена като естествена стъпка преди избора на съдебен процес.

Примера на Италия

Именно това се случи в Италия. Медиацията беше интегрирана като първа стъпка преди започването на съдебен процес. Спорещите страни се срещаха с медиатор преди да започнат съдебно дело, за да опитат да разрешат спора си с медиация. Ако им се стори, че има сериозен шанс да се договорят, остават и продължават с процедурата по медиация. Ако преценят, че в конкретния случай, е по-добре да продължат в съда, свободно и без допълнителни разходи, си тръгват от медиацията и влизат в съда.

Този модел на медиация като „естествена първа стъпка”, която страните предприемат преди съдебния процес, в Италия води до положителен резултат в над 49% от случаите, които завършват със споразумение.

Същият модел се предлага да се въведе на общо европейско ниво – с промени в Директива 2008/52/ЕО за медиацията по граждански и търговски въпроси.

Механизмът накратко

Преди да се започне съдебно производство – при определени видове спорове страните трябва да участват в сесия по медиация, но могат да изберат да я прекратят по време на първата среща без това да има каквито и да е негативни последици за тях.

В случай на прекратяване на медиацията по време на тази среща, всяка страна заплаща само скромна такса на медиатора за времето и работата му. (този механизъм е различен от “задължителната информационна среща”, при който срещата не е част от реална процедура по медиация).

Предложението за Европейския парламент

В Директивата следва да се въведат следните принципи:

Италианският опит

Професор Джузепе де Пало е консултант на Европейския парламент по въпросите на медиацията, участвал в изготвянето и представянето на най-актуалните проучвания и анализи за прилагането на медиацията пред Европейския парламент през 2013- 2015 г.

След емблематичния му доклад пред Европейския парламент от 26 февруари 2015г. с предложения за промяна в Директивата за медиацията чрез въвеждане на задължителна първа среща по медиация, професор де Пало получава покани от няколко европейски държави, за да консултира за възможностите за промяна директно в националните законодателства. България е една от държавите, в които проф. де Пало ще участва в такива консултации и ще представи предложенията си за промени на Европейско ниво и италианския опит, довел до над 140 000 медиации годишно.

Професор Де Пало, известен сте като един от най-големите защитници на задължителната медиация, която дава отлични резултати в Италия.
Какви са основните Ви аргументи ЗА задължителната медиация?

На практика няма държава по света, в която гражданската и търговската медиация да е оказала значително въздействие за разрешаването на спорове, при липсата на някакъв вид „задължителност ЗА опитване” на медиация, което е нещо съвсем различно от „задължителност НА провеждането” на медиация. Може да е очевидно, но понякога все още чувам, че хората не могат да бъдат задължавани да се съгласяват! А тук казваме просто, че от хората трябва да се изиска да опитат да се споразумеят.
Вижте какво се случи в Италия. Медиацията фактически не съществуваше между 1993 г., когато беше приет първия закон в тази сфера, и март 2011 г., когато тя стана задължителна. Независимо от 20-те години на активно “Италианско медиаторско движение” (обучения, конференции, книги и множество законодателни актове, насърчаващи доброволната медиация), имахме много малко случаи на медиация преди да стане задължителен опита за провеждане на медиация преди сезирането на съда по конкретния спор. От март 2011 г. броят на случаите на медиация скочи от може би около 150 медиации на месец, до 5 000 медиации месечно, и по-късно – до 12 000 медиации месечно през март 2012 г. . А след възстановяването на задължителния опит за медиация през септември 2013г. случаите са над 140 000 за 1 година, и близо половината от случаите завършват със споразумение.
Казано по друг начин, на тези, които казват “може да заведеш коня до реката, но не можеш да го накараш да пие”, отговорът следва да бъде, че от гледна точка на политиките, “ако имате един милион коня, и знаете, че са жадни (за разрешаване на спора им), заведете ги до водата и мнозинството от тях ще пият”. Ако това е вярно, да се отказваме от това да заведем конете до водата с всички необходими мерки (финансови стимули, ако не задължителна медиация- поне пробно), е пълен абсурд.

Какви рискове може да крие задължителната медиация? С кои от тях се сблъскахте в Италия?

Първият риск е потенциалното намаляване на качеството на медиацията, тъй като броят на медиациите и медиаторите нараства в геометрична прогресия. Такъв беше случаят в Италия. Броят на медиаторите достигна 40 000, а този на регистрираните медиаторски организации (бел. ред. в Италия се регистрират само медиаторските организации, не отделните медиатори), нарастна от дузина до близо 1 000 в рамките на месеци. Сега, когато пазарът се разраства, има нужда от финансови ресурси за осъществяване на контрол и прилагане на механизми за контрол на качеството. Трябва да призная, че това не се случи в Италия. Затова в това отношение Италианската адвокатска колегия имаше основание, когато се бореше срещу закона. Все пак обаче, мерките срещу това положение се оказаха много по-лоши от проблема. Всъщност, след решението на Конституционния съд през 2012г., медиацията буквално спря. След повторното въвеждане на задължителност през 2013г. този път на задължителна първа среща по медиация, нещата отново се задвижиха в посока напред.

По какъв начин медиацията е полезна за практиката на адвокатите?

Повече от две десетилетия в тази сфера, се срещам с адвокати, които ми казват, че използват медиаторските умения, научени в обучения, и по време на медиации в ежедневната си практика.
Да погледнем въпроса директно: Днес, уменията за преговори, консултиране и медиация не се преподават специално в Юридическите факултети в ЕС. Те обаче са основни за предоставянето на една по-добра услуга за клиента, независимо дали адвокатската ви практика е основно във воденето на съдебни дела. С други думи, дори за адвокати, които не представляват в момента клиенти в медиация, „медиаторските компетентности” са основен актив в ежедневната им практика.

Проф. Д-р Пламен Илиев, ректор на Икономически университет- Варна:

„Варна е иновативна в много неща. Аз ще спомена един факт, пролетта имаше една кръгла маса в Института на правосъдието. Там изнесоха анализ за състоянието на съдебната администрация и се оказа, че това са около 10 000 човека извън магистратите, при които Варна беше с най-висок процент на хора с висше образование- около 65%. Точно обратното беше съотношението в столицата. Не е случайно, че именно тук се раждат такива идеи за партньорство.“

Какво казвате обикновено на адвокати, които са скептични към процедурата?

Едно нещо е сигурно, ако отидете на съд – една от двете страни има грешна преценка за това как да спечели делото. Не бихте искали клиентът ви да си даде сметка, че сте вие сте направили неправилна преценка. Така, че винаги си заслужава да опитате. Ако не се споразумеете, при всички случаи получавате полезна информация за случая. Знам, че това е „сух” и опростен подход. На практика, редовно водя разговори за пречките при директните, неасистирани преговори, за добавената стойност на медиацията и така нататък. Все още, адвокатите като цяло не искат да приемат, че трето неутрално лице може да им помогне да намерят по-добро преговорно решение. Те намират първия ми аргумент за много по – убедителен.

Как виждате медиацията в Европа в следващите 5 години?

Тя може да бъде много по-различна от сегашната. Бихме могли да имаме стотици или хиляди медиации всяка година. Твърдя това поради следните причини. Медиацията съществува в ЕС почти двадесет години. Все още обаче, медиацията не е успяла да даде очакваните резултати. Това доведе до преосмисляне на ключовото въздействие на ефективните политики за медиацията, и до противопоставяне на доказаната липса на приложимост на по-старите политики като всички тези, ограничени до „насърчаване” на медиацията. Както показа Италианският пример, придаването на задължителност на медиацията по някои спорове, би могло да доведе до хиляди медиации; и също да донесе икономически и социални ползи. В крайна сметка, всичко друго, което са опитвали досега, се е оказало неуспешно.
Следва да добавя, че самият Европейски парламент вече обмисля да поведе промяната в политиката. В Доклада с предложения за промени в Директивата за медиацията, който беше представен пред Правната комисия на Европейския парламент на 26 февруари 2015г., предлагаме конкретни мерки за включване на задължителен опит за медиация.

Механизмът накратко

Преди да се започне съдебно производство – при определени видове спорове страните трябва да участват в сесия по медиация, но могат да изберат да я прекратят по време на първата среща без това да има каквито и да е негативни последици за тях.

След представянето на този механизъм вече няколко държави, сред които и България, заявиха директен интерес към него и отправиха покани за обсъждането му в контекста на националните законодателства. Няколко успешни истории от няколко държави-членки на ЕС, биха могли да се превърнат в искрата за истински бум на медиацията в ЕС.

На 17 ноември във Варна беше отбелязан Денят на медиацията.

За втора поредна година Варна демонстрира на практика какво представлява медиацията, като събра всички институции, организации и медиатори заедно и представи видими резултати при споразуменията.

Събитието се организира от Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове и Окръжен съд- Варна в партньорство с Център за разрешаване на спорове и има за цел популяризиране на този нов, но извънредно ефективен начин за извънсъдебно решаване на спорове.

През 2017 година, в рамките на Деня на медиацията във Варна се проведе и официалното награждаване на победителите в Първото по рода си в България национално състезание по медиация за студенти. То се организира от Център за разрешаване на спорове, в рамките на проекта „Медиация в подкрепа на бизнеса: Насърчаване на справедливото и целесъобразно разрешаване на спорове чрез съдебни програми за медиация“, финансиран от фондация „Америка за България“.

По време на събитието беше представен най-новият филм с истински истории от медиацията.

Входът за събитието беше свободен за всички желаещи да научат повече за този извънсъдебен начин за разрешаване на спорове.

Програмата включваше официално откриване, приветствия на официалните гости, представяне на резултати от дейността на Окръжен и Районен съд- Варна в сферата на медиацията, както и на резултати от дейността на Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове „Итера“. Бяха представени актуални проекти и практики в областта на медиацията в България.

Национално състезание по медиация

Първото по рода си национално състезание по медиация се проведе във Варна

Това, което прави състезанието толкова значимо, е възможността младите хора да се включат пряко в един интересен и изключително ефективен начин за разрешаване на реални житейски спорове.

Преди събитието участниците получиха специална подготовка, с помоща на която се сдобиха с практически техники и система за разрешаване на конфликти, които след това ще могат да приложат както в професията си, така и в живота.

Медиацията е най-подходящата техника за разрешаване на конфликтите, основаваща се на принципа “Аз печеля, ти печелиш“ и е хубаво младите хора да я владеят, смятат организаторите.

В първото по рода си състезание по медиация за студенти участие взеха 20 отбора от големи университети в страната: Софийски университет, Нов Български университет, Великотърновски университет, Пловдивски университет, Медицински университет- Варна, Технически университет- Варна, Варненски свободен университет, Икономически университет- Варна, Русенски университет.

Студентите, които се бореха за първото място бяха от разнородни специалности, като: Право,  Бизнес информационни технологии, Международни отношения, Информатика и компютърни науки, Международен бизнес мениджмънт, Публична администрация, Здравен мениджмънт, Социален мениджмънт и други.

Севдалина Александрова, която е част от “Център за разрешаване на спорове”, който организира събитието, споделя:

„Аз вярвам, че всички хора тук са реализатори, Вие сте дошли от цялата страна, за да участвате в това състезание и да покажете какво можете. Гледах състезаващите се студенти, които толкова умело преговаряха, понякога дори като медиатори в последния ден от сертифициращото си обучение. Тогава си казах: „Ако всички тези хора на 20 и няколко години бъдат обучени за медиатори, какво ли ще се случи? Най-вероятно съда ще остане без работа.
Искам да ви споделя, че когато казах на колеги от 15 държави, че правим състезание по медиация и те не можаха да повярват. Такова състезание в Европа се прави само от Международната търговска камара. Ние тук сме Център за разрешаване на спорове, Институт по медиация “Итера” и Варненски окръжен съд и хората ни гледат с такова възхищение, че сме направили това състезание. Така че всички вие присъствате на нещо, което ще е история и за което много ще се говори.“
„Състезанието по медиация е живо преживяване на един интересен и изключително ефективен начин за разрешаване на реални житейски спорове.
Представете си състезание по кану-каяк. В което обаче задачата е хем да пристигнеш пръв, хем другият да не е зад теб и да не остане победен.“

По думите й състезанието е насочено към студентите, защото те са тези, които най-бързо възприемат и прилагат директно научените неща.

Отборите, които се състезаваха помежду си, бяха в състав от адвокат и клиент. Целта е всеки бе да получи максимално добър резултат за себе си и едновременно изгоден изход от спора и за двете страни.

Медиаторите имаха възможността да помагат на отборите с творчески решения, но нямаха право да дават предложения и да се месят в решението.

Състезанието протече в два кръга, а накрая бяха избрани 6 финалисти- 3 медиатори и 3 екипа адвокат- клиент, съответно на първо, второ и трето място.

Официалното награждаване на финалистите се проведе на 17 ноември във Варна, когато за втора поредна година се отбеляза едно голямо събитие- Ден на медиацията.

Наградените участници от състезанието са:

 • Първо място за медиатор се връчва на Теодора Пейчева от Софийски университет.
 • Второ място за медиатор печели Валентин Марков от Варненски Свободен университет.
 • Трето място за медиатор печели Даяна Къчева от Нов български университет.
 • На първо място за отбор адвокат/ клиент са класирани Тошко Иванов и Кольо Колев от Русенски университет.
 • Второ място за отбор адвокат/ клиент се връчва на Богдан Петков и Кира Георгиева от Нов български университет.
 • Трето място за отбор адвокат/ клиент печелят Сузан Рафат и Мария Николова от Великотърновски университет.

Специални награди:

 • Награда за най – добра преговорна стратегия на екип адвокат/ клиент получават Георги Раданов от Софийски университет и Богдан Петков от Нов български университет
 • Най – дипломатичен подход, като медиатор – Тереза Василева – Медицински университет – Варна
 • Най – дипломатичен подход, като медиатор – Йоана Мирчева – Великотърновски университет
 • Награда за най – иновативен подход, като медиатор, се връчва на Валентин Марков от Варненски свободен университет и на Дилян Николов от Русенски университет.

Всички участници в състезанието получиха сертификати, а за победителите е осигурено безплатно обучение по медиация.

На 17 Ноември във Варна се отбеляза Денят на медиацията

Кампанията се организира от Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове, Окръжен съд- Варна и има за цел популяризиране на този нов, но извънредно ефективен начин за извънсъдебно разрешаване на спорове.

Събитието започна в 11.30 часа в зала 3 на хотел „Черно море“, а входът бе свободен.

Специални гости бяха Областният управител- Стоян Пасев, Председателят на Общински съвет- Варна-  Тодор Балабанов, съдии от Окръжен, Районен и Апелативен съд, съдебните институции, Варненската адвокатска колегия, университетската общност, неправителствените организации и бизнес организации.

Събитието откри Лиляна Савова – Председател на Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове „Итера“.

Лиляна Савова:

„Здравейте приятели на медиацията,
Днес отбелязваме Деня на медиацията във Варна. За мен е удоволствие да видя в тази зала партньорите и институциите, с които работим заедно през годините, нашите медиатори- хората, които ние сме обучили, учениците и студентите, с които сме работили по различни проекти, свързани с популяризирането на медиацията като най-ефективния способ за разрешаване на спорове. Благодаря на всички за отдадеността в общата ни работа. Защото, както знаете, за нас медиацията е мисия.
Днес ще се проведе и награждаването на победителите в първото за България национално състезание по медиация за студенти.
А сега давам думата на Председателя на Окръжен съд- Варна- съдия Марин Маринов, с който заедно организираме това събитие днес.”

Съдия Марин Маринов:

„Добре дошли на всички. Радвам се, че Варна е домакин на този уникален по роди си форум. Когато миналата година чествахме една година от създаването на Центъра за медиация към Окръжен и към Районен съд Варна, вземайки думите на Албена Комитова, че Варна е столица на медиацията, си пожелахме това да продължи и да имаме добри резултати. Нещата наистина се получиха. Не само съдиите, не само медиаторите положихме много усилия. Благодарение на прекрасното сътрудничество с Института по медиация “Итера” и Центъра за разрешаване на спорове стигнахме до тук и продължаваме да се развиваме. Благодаря на всички, които са тук, на всички студенти, които взеха участие в състезанието по медиация и всички, с които работим. Ние ще продължаваме да популяризираме медиацията, защото нашата цел е промяна на мисленето. Много се радвам, че младите хора са част от това, че те вече променят мисленето си по този начин. Мога да кажа на всички участници в състезанието по медиация, че загубили няма. Благодаря на представителите на държавните институции в град Варна. За нас е много важно, че сте тук, защото тази подкрепа, която медиацията няма да национално ниво, ние срещаме във Варна. След години този модерен метод, който е широко разпространен и в Европа, и в САЩ, ще навлезе. Той вече навлиза в живота ни.“

Г-н Стоян Пасев, областен управител на област Варна:

„Изключително радостен съм, че отново присъствам на този форум. Още повече, че съм адвокат по професия и по душа, а и бивши адвокати няма, както знаете. Радвам се, че има млада аудитория тук, защото вие сте бъдещето, заради вас го правим всичко това.
Това извънсъдебно споразумение, каквото е медиацията е изключително важен. Тази съдебна реформа, която толкова години говорихме, трябва да се случи. Разчитаме на вас, вие да го направите. Ние каквото можем, правим, но за жалост сме обременени, а вие сте бъдещето. Радвам се, че виждам толкова студенти тук. Както каза г-н Маринов, няма губещи. Още веднъж се радвам, че тук се случват тези неща. Варна е център на България. Варна е един умален модел на България. Имаме 6 университета, много добре работеща съдебна система, имаме и медиация, която работи.“

Тодор Балабанов, председател на Общински съвет- Варна:

„Здравейте на всички. Благодаря за поканата и се радвам, че за втора поредна година съм част от това събитие. Поздравявам ви за усилията, която полагате за популяризирането на медиацията, като извънсъдебен метод за решаване на спорове. Честито на всички студенти, които са участвали и са наградени в първото по рода си състезание по медиация.
Поздравявам Ви за усилията и ентусиазма и Ви пожелавам да празнувате още много години.“

Ванухи Аракелян, Председател на Апелативен съд- Варна:

„Уважаеми колеги, изключително харесвам ентусиазма. Всички, които по някакъв начин са получили успех и са постигнали сериозен резултат било то в наука, изкуства, правене на сапуни или друго, са имали нещо общо и това е ентусиазмът. Любовта и желанието, с което са направили нещо и вярата, че това си струва. Неслучайно ентусиазъм е с древногръцки произход и означава „целунат, вдъхновен от Бога“. Така че поздравление за ентусиазма, защото както е казал класикът: „Лудите, лудите, те да са живи.“ Във всеки случай вие чукате на една широко отворена врата за медиацията във Варна.
Аз, като един много резултатен човек, бих искала да кажа нещо. Преди много години, когато едни американски експерти ни обучаваха по разни неща, ни казаха защо в Америка не е толкова популярен европейския футбол, за разлика от баскетбола, който е религия. Обяснението беше, че американците обичат резултатите. Не може да тичат перфектни специалисти, които струват по няколко стотин милиона, 90 минути на едно поле и накрая резултатът да е 0 на 0. Е, не може. Друго е да забиваш на всяка една минута и да се отброява. Казвам го, защото вярвам, че медиацията, която се случва във Варна, не е да поседиш дърво, под което няма да седнеш. Убедена съм, че резултатите от медиацията, която пионерски прокарвате във Варна, а всички ние подпомагаме или поне не пречим, което никак не е малко, е дърво, което ще дава скоро своите национални плодове.
Много ми се иска тази енергия и този ентусиазъм на младите хора, които виждам в залата, да бъдат насочени към това да се наложи задължителна медиация поне по определена категория дела.
Поздравявам всички, защото заради дни като този ще се казва не само, че Варна има съд, а че Варна има медиация.“

Ерна Якова, Председател на Районен съд- Варна:

„Искам да кажа на всички, които участваха на състезанието, че наистина медиацията има приложение на практика и това трябва да ви дава стимул. За две години в Центъра за съдебна медиация към Окръжен и към Районен съд Варна са разгледани над 100 дела. От тях 50% имаме постигнати споразумения и приключили дела с най-добър резултат и за двете спорещи страни. Знаете, че споровете са на много места- в училищата, в ежедневната ни работа, каквато и да било тя. Най-добре е те да се разрешават чрез медиация, а не да стигнат до съда. Надявам се, че опитът, който имаме, ще ви е полезен, защото медиаторите, които бяха при нас първата година от 7 сега са 19. Те имат място, където могат да практикуват знанията, които са придобили на сертифициращите обучения. На участниците в състезанието пожелавам успех, но освен състезанията, имаме и ежедневие, в което това, което правим на състезания, има реално измерение.“
Събитието продължи с награждаването на победителите в Първото в България състезание по медиация за студенти. В състезанието взеха участие 20 отбора от големите университети в страната: Софийски университет, Нов Български университет, Великотърновски университет, Пловдивски университет, Медицински университет- Варна, Технически университет- Варна, Варненски свободен университет, Икономически университет- Варна, Русенски университет.

Албена Комитова, Център за разрешаване на спорове:

„Всички ме питаха защо правим това състезание във Варна. На всички в София отговарям, че Варна е място, където всичко намира много добра почва. Варна е място, където хората наистина са ентусиазирани и Варна има всичко, за да можеш да си доставяш удоволствие от всякакъв характер.
Знаете ли как е структурирана империята на Уолт Дисни като отдели? Там има генерално 3 отдела, които са „мечтатели“, „критици“ и „реализатори“. Първият отдел са хората, които трябва да създават истории, да си фантазират и на тях им се плаща. В отдел „критици“ са главно счетоводители и адвокати, които казват, защо нещата няма да се случат. Обаче има един трети отдел, който много често в България липсва- „реализаторите“, тези които в крайна сметка реализират тези проекти. Мечтатели и критици има колкото си искаш, единствено тук, във Варна срещаме и реализатори, което ни вдъхновява и ни кара да идваме във Варна и всички лудости, които ни идват на ум, да ги правим тук.“

Севдалина Александрова, Център за разрешаване на спорове:

„Аз вярвам, че всички хора тук са реализатори, Вие сте дошли от цялата страна, за да участвате в това състезание и да покажете какво можете. Гледах състезаващите се студенти, които толкова умело преговаряха, понякога дори като медиатори в последния ден от сертифициращото си обучение. Тогава си казах: „Ако всички тези хора на 20 и няколко години бъдат обучени за медиатори, какво ли ще се случи? Най-вероятно съда ще остане без работа.
Искам да ви споделя, че когато казах на колеги от 15 държави, че правим състезание по медиация и те не можаха да повярват. Такова състезание в Европа се прави само от Международната търговска камара. Ние тук сме Център за разрешаване на спорове, Институт по медиация “Итера” и Варненски окръжен съд и хората ни гледат с такова възхищение, че сме направили това състезание. Така че всички вие присъствате на нещо, което ще е история и за което много ще се говори. Нека да минем към награждаването.“

Наградените участници от състезанието са:

 • Първо място за медиатор се връчва на Теодора Пейчева от Софийски университет.
 • Второ място за медиатор печели Валентин Марков от Варненски Свободен университет.
 • Трето място за медиатор печели Даяна Къчева от Нов български университет.
 • На първо място за отбор адвокат/ клиент са класирани Тошко Иванов и Кольо Колев от Русенски университет.
 • Второ място за отбор адвокат/ клиент се връчва на Богдан Петков и Кира Георгиева от Нов български университет.
 • Трето място за отбор адвокат/ клиент печелят Сузан Рафат и Мария Николова от Великотърновски университет.

Специални награди:

 • Награда за най-добра преговорна стратегия на екип адвокат/ клиент получават Георги Раданов от Софийски университет и Богдан Петков от Нов български университет
 • Най – дипломатичен подход, като медиатор – Тереза Василева – Медицински университет – Варна
 • Най- дипломатичен подход, като медиатор – Йоана Мирчева – Великотърновски университет
 • Награда за най – иновативен подход, като медиатор, се връчва на Валентин Марков от Варненски свободен университет и на Дилян Николов от Русенски университет.

Всички участници в състезанието ще получат сертификати, а победителите е осигурено безплатно обучение по медиация.

Предметните награди в състезанието бяха осигурени от Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове „Итера“ и Издателство “Сиела”.

Организаторите направиха подарък и към всички състезатели, като им предоставиха 15% отстъпка от Сертифициращото обучение за медиатори.

Лиляна Савова:

„Благодарим на всички участници. Бяхте невероятни състезатели.
Това, което отборите постигнаха по време на състезанието беше с огромната подкрепа на техните треньори и университети.
Моля за Вашите аплодисменти за:
– Юлия Раданова, треньор на отборите от Софийски университет университет. Сертификата ще получи Георги Раданов
– Георги Бакалов, треньор на отборите от Нов Български университет университет
– Борислав Борисов, треньор на отборите от Великотърновски университет
– Илиан Иванов, треньор на отборите от Пловдивски университет
– Десислава Стоянкова, треньор на отборите от Пловдивски университет
– Доц. Жана Рангелова, треньор на отборите от Медицински университет – Варна
– Николинка Пейчева, треньор на отборите от Технически университет – Варна
– Д-р Иванка Банкова, треньор на отборите от Варненски свободен университет
– Д-р Диана Димитрова, треньор на отборите от Икономически университет – Варна
– Анастас Георгиев, треньор на отборите от Русенски университет.“

След което всички треньори бяха поканени отпред, заедно, за да бъдат представени като мисионерите на медиацията в университетите.

На форума беше представен и най-новият филм с истински истории от медиацията.

Събитието приключи с коктейл.

Меморандум за сътрудничество

Икономически университет – Варна и Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове “Итера“ подписаха Меморандум за сътрудничество.

С това споразумение двете институции поемат ангажимента заедно да работят за популяризиране на добрите практики в областта на медиацията и извънсъдебното разрешаване на спорове

Официалното събитие се състоя на 5. 12. 2017 г. от 12:00 ч. в зала 205 на Икономически университет- Варна.

На него присъстваха Лиляна Савова- Председател на Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове, проф. Д-р Пламен Илиев- ректор на Икономически университет- Варна, студенти и гости.

С това споразумение двете институции поемат ангажимента заедно да работят за популяризиране на добрите практики в областта на медиацията и извънсъдебното разрешаване на спорове, създаването на условия за развитие на медиацията в България, изработването, одобрението и реализацията на проекти в областта на медиацията, изграждане и подпомагане на партньорства на различни нива, осъществяване на сътрудничество с публични национални и международни институции.

Официалната среща бе модерирана от Доц. Д-р Андриана Андреева- Ръководител катедра Правни науки в Икономически университет – Варна.

Лиляна Савова:

„Бих искала да кажа няколко думи преди да преминем към официалното подписване. Имаме партньорство между двете институции от две години. Започна се през академичната 2016/2017 година именно с присъствието на проф. Илиев и наши студенти по време на организираните Дни на медиация в хотел Черно море, организирани от Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове. Там нашите студенти имаха възможност да се запознаят с този иновативен способ за извънсъдебно решаване на спорове, видя се потребността от въвеждането му в по-широка основа, включително и във висшите училища. Тази година наши студенти се включиха в първото по роди си национално състезание по медиация и показаха много добри резултати.“

Проф. Д-р Пламен Илиев, ректор на Икономически университет- Варна:

„Благодаря за инициативата. Тя се вписва в нашата обща политика. През текущата година разкрихме специалност „Съдебна администрация“, акредитирахме още една докторска програма в област „Право“. Всичко това е в контекста на нашата глобална идея да подобрим правната подготовка на младите хора, на нашите възпитаници, обща и специална. Ако се върнем назад, още в първите години от функционирането на нашия университет, ще видим по главни книги, по документи, че много по-голямо е присъствието на правни дисциплини в учебните планове и в този смисъл ние сме длъжници на нашите студенти. Искаме да станем малко по-различни от всички останалите университети. Всичко това, което подготвяме в момента, като Меморандум за сътрудничество, отговаря изцяло на целите, които ние преследваме. Подкрепяме това партньорство и се радваме, че с вас ще можем да работим заедно в бъдеще и да бъдем полезни както на студентите, така и на всички заинтересовани страни, когато те приложат знанията си в публичната администрация. Нашата институция е институция, която много бързо се адаптира. Използвам случая, че тук сред нас има много студенти и гости, за да кажа, че това го усетихме тази година с един много по-голям интерес към нашата образователна услуга. Политиката, която държавата води в момента и която аз споделям, е на ограничаване на държавната поръчка, особено в направленията, в които ние сме профилирани: „Икономика“, „Управление“, „Туризъм“ и този процес на концентрация на обучението по тези три направления. Това води до концентрация в няколко места. Това са основно София и Варна- двата академични центъра, които поемат почти изцяло обучението по икономика и по администрация и управление.
Още веднъж благодаря за това сътрудничество! Може да разчитате на нас. Ние сме надежден партньор и подкрепяме всички тези инициативи, които ще правим заедно. Пожелавам успех на това партньорство.“

Лиляна Савова:

„Ние се занимаваме с медиация повече от 10 години. За нас беше много трудно в началото, точно защото имахме нужда от подкрепа на различни институции. Медиацията обхваща много обществени сфери. Това е една способност да управляваш конфликти и да сключваш споразумения по нестандартен начин. Учим на едно ново общуване. Но за да се стигне до това ново общуване, трябва да се извърви определен път. Младите хора са тези, които най-лесно се адаптират към новото и реално те най-лесно могат да започнат да го прилагат. Мястото за практика на медиацията е точно университетът. Изцяло разбирам значимостта на това, което ще се случи днес, както и тежестта, която има Икономически университет- Варна, не само в града ни. За нас ще бъде удоволствие с нашата енергия и с това, което вече имаме като знания и натрупана база от проведени обучения, както и различни реализирани проекти, наистина да подпомогнем това да се случи в нужния мащаб. Малко по-късно ще видим няколко кратки видеа, които показват какво значение има медиацията в нашия живот и как тя променя на практика начина на общуване. Всеки, който извърви този път, намалява конфликтите около себе си. И всъщност разширявайки чрез всеки един човек това, постигаме една по- мащабна, по-глобална цел- на миротворчество, както обичаме да си я наричаме, от която обществото има нужда в момента.
Медиацията, като допирна точка с новата ви специалност е изключително подходяща, тъй като в момента се реализира проект, свързан с това да се обучава съдии защо и как да препращат към медиация. Той се осъществява от по-малко от две години и вече има съществен, реален резултат.
Ние правим и един пилотен проект за държавата ни- „Медиация в училище“. В момента имаме две училища, включени в първия етап на проекта. Разширяваме ги до 10. В този проект наш партньор е Регионално управление на образованието- гр. Варна. Нашата цел е да видим на практика как учениците разрешават конфликти сред собствените си съученици, по най-ефективния възможен начин, защото те са част от тази среда, това реално е най- естествения подход.
До тук ние имаме осезаем резултат, при положение, че сме извървели 15-20% от този път.
Мястото в университета разширява по един изключително адекватен и мащабен начин отново това приложение. Медиацията включва в себе си новите представи за лидерство, поне за мен. Това е способността да управляваш конфликт, да разбираш реакциите на другия, емоционалната интелигентност, умението да водиш преговори. Това са неща, които са необходими във всяка една сфера.
Благодаря отново за това, което се случва днес!“

Проф. Д-р Пламен Илиев, ректор на Икономически университет- Варна:

„Варна е иновативна в много неща. Аз ще спомена един факт, пролетта имаше една кръгла маса в Института на правосъдието. Там изнесоха анализ за състоянието на съдебната администрация и се оказа, че това са около 10 000 човека извън магистратите, при които Варна беше с най-висок процент на хора с висше образование- около 65%. Точно обратното беше съотношението в столицата. Не е случайно, че именно тук се раждат такива идеи за партньорство.“

Лиляна Савова:

„Истината е, че едни от най-мащабните проекти, които правим се правят в областта на медиацията се случват точно тук – във Варна. Първото по рода си състезание за студенти също се проведе тук. Организатор на състезанието са нашите дългогодишни партньори от Център за разрешаване на спорове. И те избраха нашия град за този пилотен проект. Имаме подкрепа на почти всички варненски институции- Община, Областна администрация, съдилища, Регионално управление на образованието, неправителствени организации и много други.“

След официалното подписване на Меморандум за сътрудничество между  Икономически университет- Варна и Институт по медиация и извънсъдебно разрешаване на спорове, бяха връчени сертификати на студентите от университета, взели участие в състезанието по медиация за студенти.

След проведена дискусия със студентите и гостите, срещата бе закрита.